109. Việt Nam sẽ là Đại Quốc Gia

03 Tháng Bảy 200712:00 SA(Xem: 80196)
109. Việt Nam sẽ là Đại Quốc Gia

12-9-05 - 7:30 giờ sáng

Muốn cứu quốc phải có lòng dũng cảm bất thối trước mọi trở lực và chướng ngại. Chướng ngại đầu tiên và là khởi nguồn chính là nội tâm của ta.

Khi tâm vững thì thân vững, tinh khí thần hội tụ, mô ni châu sáng lòa. Cái sáng cực mạnh của nội lực, tâm lực, và trí lực hội tụ của ĐẠI ĐỊNH, bất lai bất biến của Đại Đạo.

Tất cả tôn giáo đều là tiểu đạo vì chỉ là một con đường riêng  rẽ. Tất cả các nhánh sông của một dòng sông lớn từ ngọn Hy Mã Lạp Sơn đổ xuống mang nguồn Đại Đạo đến Đông Nam Á châu. Nhưng đừng quên tất cả chỉ có một nguồn chính, đó là Mật giáo.

Ta chỉ nhận được sự tinh khiết của Mật giáo khi gột rửa sự nhiễm sắc trần để có thể tâm tâm tương ứng với chư Bồ Tát có sứ mạng cứu nguy cho châu Á vì sự chuyển hóa của vũ trụ và thiên văn.

Sự việc này đã minh chứng về ngôn ngữ hay quốc gia đều không có sự ngăn cách mà đều cùng làm việc chung cho Đại Cuộc. Những gì từng được thấy về Jupiter (Mộc tinh) khi đến Phú Sĩ Sơn, Nhật Bản, trước khi đến viếng đền của đạo Shinto (Thần đạo) đều minh chứng cho Đại Cuộc.

Tất cả mọi biến chuyển hiện nay đều liên hệ mật thiết với sự chuyển biến xê dịch của Thiên văn. Bão tố, ngập lụt, động đất, ngay cả chiến tranh đều nằm trong tiến trình chuyển dịch này.

Đó là so sự chuyển hóa của trời đất mà chỉ có tâm linh con người mới hội nhập được để có thể đi theo sự chuyển biến này một cách nhịp nhàng để không rớt vào các quỹ đạo của tai ương.

Lòng người là lòng Trời, nhưng lòng người là Thiện Tâm chứ không phải ác tâm của các mưu đồ bất chánh đi ngược với Ý Trời.

Thiên Ý và Nhân Ý chỉ hòa nhập khi con người có Từ Tâm. Có Từ Tâm mới có Thiên Nhãn thấy rõ mọi sự vật của hiện tại, quá khứ lẫn tương lai. Đối với Thiên Nhãn tất cả là Một, bất phân.

Thiên Nhãn không những Thấy mà Nhìn, Thấy, Nghe một lượt. Khi  nhìn thấy nghe một lượt thì Biết. Cái Biết bất khả tư nghì này sẽ giúp cho ta soi rõ con đường ta đi.

Ta phải đi tới bất thối không gì lay chuyển ta được dù gặp phải nghịch cảnh. Ta phải hùng tâm dũng chí để bước vào Chánh Đạo. Đó mới là Đại Đạo.

Đại Đạo là con đường lớn, con đường của những người mang sứ mạng cứu đời đã phải chọn lựa khi đến mặt đất này và nhận sứ mạng do chính mình nhận thi hành trước khi đến mặt đất này.

Nếu không chuyển hướng kịp thời để bước vào cho đúng chu kỳ vận hành của Thiên Văn, ta sẽ thất bại và uổng kiếp người của mình, đã nhất quyết đến mặt đất này với sứ mạng gánh vác những khó khăn, đau khổ của trần gian.

Trên đường ta đi, mỗi khó khăn tai biến bất chợt đều chỉ có mục đích giúp cho ta thức tỉnh không ngủ quên trong cuộc sống của trần gian.

Ta phải sống mà không sống. Sống đời thường để hiểu người, nhưng cùng lúc không sống đời thường để làm việc với thiêng liêng nhằm không trễ những chu kỳ biến thiên của trời đất.

Mảnh đất hình chữ S đang đến chu kỳ chuyển hóa âm dương. Nếu lòng người không chuyển kịp sẽ đến đại loạn, tức loạn tâm. Người lãnh đạo sẽ mất hướng đi. Vì thế họ rất cần những kẻ có Đại Tâm hay Thiện Tâm giúp đỡ để đưa đất nước Việt Nam vượt cơn sóng dữ.

Tâm loạn sẽ đưa đến trí loạn, thì đất nước mất ổn định, nhân tâm phân tán. Sự đau khổ sẽ khó lường được.

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và Mật Giáo Hòa Hảo Bửu Sơn Kỳ Hương đã kịp thời xuất hiện để chuẩn bị sẵn cho Kỳ Ba Tam Ngươn này.

Tất cả đã và đang làm việc ráo riết để phục hồi Đại Đạo Tam Giáo Đồng Nguyên, giữ vững cho đất nước Việt Nam con Rồng cháu Tiên sẽ hồi quy nguyên bổn, trở về với Chánh Pháp. Đó là đường lối Chánh Trị Tương Lai của Rồng Thiêng giữ quân bình cho Đông Nam Á châu trước mọi áp lực của ngoại bang.

Nước Việt Nam đã phải phân hai theo âm dương. Dương suy Âm thịnh và nay đã đến chu kỳ chuyển đổi, âm dương hòa hợp, phối hợp hai chủ nghĩa hữu thần và vô thần để đưa đến hóa giải và hòa giải tiến tới sự hợp nhất của Dung Hòa. Không còn hai thái cực mà đi đến Liên Cực để đưa ra Trung Đạo.

Sự quân bình của Trung Đạo mới vãn hồi được hai cực âm và cực dương của hai khối Quốc gia và Cộng sản.

Kỳ Ba Tam Ngươn này người Việt Nam phải cởi mở để cứu nước, phải cùng hướng về tổ tiên ông bà từ thuở lập nghiệp dựng nước và giữ nước. Ta phải thực tâm vun bồi cho công trình quá khứ này, để không uổng công của tiền nhân đã đổ bao mồ hôi và xương máu để bồi đắp và xây dựng.

Những kẻ đả phá, vì mục đích cá nhân là nghịch lý, nghịch đạo, đi ngược lại tiến trình xây dựng Đại Đạo lập Đại Quốc.

Việt Nam trong tương lai sẽ là ĐẠI QUỐC GIA của Đông Nam Á châu và Rồng Thiêng sẽ vươn mình chuyển hướng Nam để Phục Quốc.

Phục quốc là phục hồi quốc gia sau chu kỳ phân hóa đưa dân Việt đi khắp năm châu bốn biển thu nhận những tiến hóa của nhân loại để trở về dựng một nước Việt Nam hùng mạnh làm rạng rỡ giống nòi.

Bản tặng anh chị Trần Quang Cảnh 
thuộc Tôn Giáo Cao Đài.
Huntington Beach, California, Hoa Kỳ
 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880