14. Phổ biến tình thương bằng phương tiện nhanh nhất

29 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 74583)
14. Phổ biến tình thương bằng phương tiện nhanh nhất

17-9-03 - 10:00 giờ sáng

Muốn bước vào Mật Tông phải biết sống một mình, nghĩ một mình, và THẤY một mình.

Nhìn, thấy, nghe, trong yên lặng cô đơn, bình an, xa rời lý luận, xa rời thành kiến chủ quan. Tâm mở rộng, nhẹ nhàng, không ưu tư, xa rời sợ hãi, xa rời sự đe dọa của người lẫn chính mình.

Tu tập một mình, sống một mình, tiếp nhận và hội nhập với ba cõi nhân thiên địa một mình, xa rời đời sống và cũng gần gũi đời sống một mình.

Sống ẩn kín trong trạng thái thoát mà không thoát, xa rời trần gian mà vẫn dính liền trần gian một cách không mâu thuẫn.

Một trạng thái siêu thoát trong sự gò bó nhiểu nhương của trần gian mà không hối tiếc, tức bực với trần gian.

Nhìn rõ, thấy rõ, và nghe rõ, nhưng nhìn, thấy, và nghe trong sự siêu thoát không bị ràng buộc của quá khứ, vị lai, của trí đời bị phân tán ảnh hưởng của sự thương ghét, cao thấp, lý luận.

Khi ở trạng thái không vui buồn nữa, ta sẽ cảm nhận được sự thoát tục tại trần gian, ta không còn ghét trần gian mà ta xem trần gian chính là điểm tựa cho ta tiến hóa học hỏi để giải thoát.

Vui buồn hờn giận thương ghét có để học để tiến chứ không vì chúng mà bị ràng buộc để trở nên định kiến và thành kiến chủ quan. Các trạng thái hiện diện để đi qua để học hỏi chứ không tồn tại dồn nén đè nặng nội tâm kết tập thành một khối nặng nề lưu tồn trong khí ức.

Khí ức càng tàng trữ nặng nề ta càng dậm chân tại chỗ, thay vì tiến hóa thì chỉ biết thụt lùi, trở nên người vô dụng vì không đáp ứng được sự đòi hỏi của thế hệ tương lai. Thế hệ tương lai là những mầm non cần thiết  cho sự mở rộng, phát triển và tiến hóa trong tương lai.

Một đất nước muốn phát triển dân tộc đó phải phong phú trong nội tâm, cởi bỏ những tàn tích đau thương của quá khứ để xây dựng, để thương yêu. Sự phát triển sẽ không có nếu dân tộc không biết thương yêu nhau, thương yêu đất nước và dân tộc mình để cùng chung lưng đâu cật lại xây dựng và giữ vững cõi bờ.

Đức Thầy đã nói: “Bờ cõi vững lặng thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm.” (trích Sám Giảng Thi Văn Giáo Lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ, trang 147).

Phật Giáo Hòa Hảo, Bửu Sơn Kỳ Hương, Mật Tông Việt Nam. Đó là một tôn giáo xây dựng lại tình thương yêu dân tộc đầy tình người, đầy hy sinh, và chân thật, thành ý.

Tình thương yêu dân tộc càng lớn mạnh sẽ đẩy lui những tư tưởng vô thần. Đó là lý do mà MẬT TÔNG VIỆT NAM xuất hiện tại vùng THẤT SƠN MẦU NHIỆM.

Những cây thẻ mà Đức Phật Thầy đã cắm đã trấn giữ tất cả sự phá hoại của ngoại xâm. Ngài đã đến Việt Nam để phát triển một nền đạo dân tộc có thể áp dụng ở các quốc gia trên thế giới sau nầy hầu gây dựng lại nền hòa bình an lạc cho thế giới, cho quả địa cầu mà con người vì thiếu nhân tính đã phá hoại bằng tư tưởng hung hiểm, hành động hung tàn, chỉ muốn cai trị lẫn nhau và chèn ép lẫn nhau để trục lợi.

Việt Nam là trung tâm của càn khôn vũ trụ nơi phát quang, phát ra một nền đạo giáo xây dựng tình thương, xây dựng tình người, xây dựng tình yêu nhân loại.

Tình thương là một ánh sáng nhiệm mầu. Tình thương càng nhiều, ánh sáng càng mạnh, càng phát quang, ban rải, ảnh hưởng ra toàn thế giới năm châu bốn biển.

Người thấy, biết phải quên mình để quyết tâm bước tới, học hỏi, làm việc, và xây dựng. Phải tiến tới không được chểnh mảng ngủ quên theo trí đời mà phải luôn trực tiếp hội nhập, thu nhận, và ban phát qua chữ nghĩa hầu cho tình thương yêu quê hương, tình nhân loại, càng ngày càng được phổ biến dưới mọi hình thức, nhất là mạng lưới toàn cầu qua vi tính.

Đó mới là phương tiện nhanh nhất theo kịp tốc độ của ánh sáng. Ta thu nhận bằng điển quang, người thu nhận bằng Internet. Thời kỳ đã cận kề phải dùng phương tiện nhanh nhất để truyền đạt ngõ hầu hoàn tất được sứ mạng trước khi lìa đời.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880