117. Thiên châu: quê hương của giác ngộ

03 Tháng Bảy 200712:00 SA(Xem: 76116)
117. Thiên châu: quê hương của giác ngộ

30-9-05 - 10:40 giờ sáng

Thế giới ngày nay bao gồm Lục Châu: Á Châu, Âu Châu, Phi Châu, Mỹ Châu, Úc Châu, và Thiên Châu.

Con người của năm châu tu học, thanh lọc, tiến tới giác ngộ sẽ tiếp nhận được Đại Ngộ của Thiên Châu. Đó là châu thổ của Đấng Toàn Năng Toàn Giác, cai trị loài người. Sự cai trị này có thưởng phạt rất phân minh chính đại. Mọi việc đều được giám định, giác minh một cách sáng suốt không qua trí đời. Trí đời luôn phán xét tốt xấu, hay dở. Đấng Giác Ngộ  Toàn Năng Toàn Giác hay Sự Thông Minh Sáng Suốt luôn đánh giá một cách công bằng, vì có sự phối hợp giữa Trí Sáng Suốt và Tâm Từ Bi. Đó là sự Đại Giác Ngộ, Hợp Nhất, xa rời sự phân hai của Nhị Nguyên.

Muốn thay đổi một bàn cờ luôn luôn có sự di động. Mỗi một con chốt đều mang một phận sự. Có ác, có hiền, có nhu, có cương, có tiến, có lùi thì bàn cờ mới biến chuyển.

Như thế nào là một bàn cờ của Thiên Cơ, và như thế nào là một bàn cờ của Thời Cơ?

Thiên cơ cũng có lúc thắng lúc bại, Thời cơ cũng có khi được khi thua. Bàn cờ của Thiên Cơ thì biến chuyển theo Thiện Tâm hay Ác Tâm, mà Thời Cơ thì biến chuyển theo từng giai đoạn ngắn hạn dù thắng hay bại.

Bàn cờ của Thiên Cơ thì biến thiên vô cùng, còn bàn cờ của Thời Cơ thường bị bế tắc.

Bàn cờ của Thiên Cơ có định hay bất định. Bàn cờ Thiên Cơ bất định, biến chuyển không ngừng trong cái Định của Nguyên Lý bất di bất dịch của Trời Đất. Dù cho biến chuyển cũng phải nằm trong Luật Thiên Nhiên, không đi ra ngoài được.

Đất Trời có bao la nhưng cũng nằm trong nguyên lý của kim mộc thủy hỏa thổ và nguyên lý sanh diệt bất di bất dịch.

Các Thiên Sứ của Thiên Châu đến mặt đất cũng nằm trong nguyên lý sanh diệt đó, và trở về hội ngộ với ánh sáng sau khi thi hành phận sự.

Các Thiên Sứ đến mặt đất vừa nằm trong lá tử vi vừa sống bên ngoài lá tử vi của mình, vì họ có Thiên Mệnh. Những gì họ làm nằm trong định luật của Siêu Nhiên, dù họ có bị ảnh hưởng của định luật Thiên Nhiên kiểm soát con người.

Luật Siêu Nhiên là luật gì?

Luật Siêu Nhiên dùng cho siêu nhân loại của Thiên Châu. Các Thiên Sứ đến mặt đất để làm việc giúp loài người. Họ ngoài phận sự đối với nhân loại thì còn có phận sự với Thiêng Liêng, mặc dù họ chỉ là sứ giả hay Thiên Sứ đến mặt đất để phục vụ con người, giúp họ tiến đến đại ngộ.

Thiên Sứ có khổ, vui, hỉ nộ ái ố, và thất tình lục dục như loài người. Họ có tất cả những gì mà loài người có, để hiểu con người, nhưng họ phải đi đến vượt được cảm tính của con người. Khi họ còn buồn khổ hay vui sướng đó là lúc họ bị nhiễm trần, quên lối về, và quên mình là ai, từ đâu tới.

Các Thiên Sứ phải nhớ kỹ. Ta đến rồi đi. Nếu có khổ thì ta khổ cho người, cho bá tánh.

Khi cảm giác buồn, vui, đau khổ hay sung sướng đến, ta phải giật mình tỉnh ngộ. Vì Ta Đã Đi Lạc Đường, Quên Mất Lối Về Ánh Sáng Giác Ngộ. Ta đã mê say với cõi trần thế ta bà này rồi.

Phải cố giữ ánh sáng cực mạnh của lò luyện kim không bao giờ tắt, mà phải luôn giữ và giúp cho nồng độ ánh sáng và hơi nóng càng lúc càng cao để đốt cháy, thiêu rụi Cái Ngã xấu xa đê tiện của ta.

Có như vậy thì ta mới có cơ hội trở về quê hương Thiên Châu đầy ánh sáng từ bi của ta.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880