112. Hòn ngọc Viễn Đông rực sáng

03 Tháng Bảy 200712:00 SA(Xem: 77553)
112. Hòn ngọc Viễn Đông rực sáng

19-9-05 -  8:30 giờ sáng 
Nhân Lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An

Tất cả mọi việc xảy ra trên quả địa cầu đều đi theo một quá trình tiến hóa trong đó luật âm dương là chìa khóa giúp cho ta nhìn thấy những vận chuyển kết hợp giữa các kết quả của kinh tế, chánh trị thay đổi toàn cầu.

Có tiến phải có thối; có kết hợp phải có tan rã, vì tất cả đều ngược lại để thay đổi nhưng tất cả đều nằm trong một bộ luật nhân quả của Âm Dương.

Việt Nam nằm trên con trục âm dương của quả địa cầu, vì thế bắt buộc phải phân hai và chánh trị toàn cầu đều phải xoay chuyển để cho con trục đó xoay. Có xoay phải có chuyển, cho phía Bắc tràn xuống phía Nam mới phân tán rải con dân Việt Nam ra khắp thế giới. Hậu sinh miền Nam đi trước và nay hậu sinh miền Bắc cũng được các trung tâm giáo dục của thế giới thu nhận đào tạo.

Việt Nam bắt buộc phải chuyển hóa thay đổi để thu gồm lại các nguồn tài lực, nhân lực về xây dựng lại Nhà Nam.

Vương khí và vượng khí của miền Trung và miền Bắc nay đã hết. Tất cả đều được chuyển về miền Nam theo định hướng Cửu Long giang, địa thế của Hàm Rồng đã có sẵn trên bản đồ thế giới, chuyển tất cả Thiên Lực từ ngọn Hy Mã Lạp Sơn, nơi tiếp nhận nguồn khí lực của Đại Vũ Trụ.

Miền Nam Việt Nam là nơi tiếp nhận khí thiêng của trời đất. Đức Phật Thầy Tây An xuống thế lập Hệ Phái Bửu Sơn Kỳ Hương, Mật giáo Thế giới, làm nền tảng. Ngài đã trấn ếm mọi kháng lực của các quốc gia muốn thu thập Việt Nam, mạnh nhất và có khả năng nhất là Trung Hoa lục địa. Nhưng Nhân Lực không có thể thắng được Thiên Lực. Đúng giờ khắc thì con Rồng Việt Nam sẽ phải trỗi dậy khi Hàm Rồng mở rộng và ánh sáng của quả châu, Hòn Ngọc Viễn Đông, rực sáng đẩy tung tất cả luồng âm khí bao trùm toàn cõi Việt Nam.

Kính dâng hồn thiêng sông núi tất cả tâm lực và khí lực đã có và sẽ có để phục vụ cho sự phục hưng Đạo Pháp, chấn hưng lại tâm thức con dân Việt Nam đã bị hao mòn vì phân tán lưu lạc khắp nơi. Phân tán vì hai chủ nghĩa đối nghịch âm dương, được chuyển hóa sang giai đoạn phối hợp, hòa hợp, để đưa ra một đường lối mới xây dựng lại đất nước Việt Nam độc lập tự do dân chủ phú cường.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880