55. Phải làm việc không ngừng nghỉ - hay: Người có sứ mạng không có nghiệp

29 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 75791)
55. Phải làm việc không ngừng nghỉ - hay: Người có sứ mạng không có nghiệp

15-10-04 -13:00 giờ trưa

Người có sứ mạng đến trần gian để học hỏi làm việc và phục vụ. Họ đến khi có nhu cầu chung, và họ đi cũng do nhu cầu chung.

Họ làm việc, học hỏi theo nhu cầu chung chứ không do nhu cầu của cá nhân hay gia đình. Phải nói rõ là họ không có nghiệp và đến trần gian theo nhân duyên để thuận lợi cho sự làm việc mà ơn trên đã giao. Họ không đến vì tiền duyên hay hậu kiếp.

Đến với trần gian làm việc qua xác phàm nếu họ thức tỉnh sớm thì họ không khổ không bị nhiễm luyến ái với người thân. Còn họ không thức tỉnh để được sáng suốt và hiểu mình phải làm gì và không nên làm gì thì họ sẽ bị phân tâm gián đoạn việc chung cho nhu cầu đại đồng.

Những gì  họ đã biết, họ đều phải học lại tánh người của thời đại mà họ đến, hầu có thể làm việc hữu lợi cho chính thời đại đó. Họ phục vụ và có vai trò tùy theo thời đại và không gian lẫn thời gian trên lãnh thổ và nền văn minh giáo dục của thời điểm. Họ học để nhớ lại các tạo tác của Tâm Thân Ý để vượt Tâm Thân Ý đó nhằm đạt tánh không, Niết bàn tại thế.

Phải vượt tâm thân ý của nhân gian thì họ mới có Tâm Bình Đẳng để có nhận định khách quan của kẻ đã giác ngộ. Không có không tánh thì hoàn toàn không thể khách quan. Không khách quan thì sự phục vụ của họ sẽ không có kết quả hữu lợi cho nhân gian toàn cầu, trong đó có quốc gia gốc mà họ đã đến với thân xác và ngôn ngữ, văn hóa, tập quán, truyền thống của nước đó.

Họ đến rồi đi không dấu vết nhưng người ở lại sẽ thu nhận được những kết quả, nhân quả tốt hầu phát triển tâm linh nhằm tiến hóa để bước vào con đường Chánh Đẳng Chánh Giác  mà Đức Phật đã dạy cho chúng sanh.

Những người có sứ mạng đến quả địa cầu liên tục nhiều thời điểm để phát triển con đường Phật dạy tùy theo môi trường, hoàn cảnh, và sự sống của con người.

Con người phát triển tâm ác càng ngày càng nhiều thì người có sứ mạng phải làm việc liên tục để phổ biến qua nhiều hình thức và nhiều mô hình khác nhau trong nhiều lãnh vực: văn hóa, âm nhạc, văn chương, sách báo, vân vân...

Phải phổ biến càng nhanh càng rộng vì thời điểm của kẻ ác tác yêu tác quái càng ngày càng nhiều.

Phải làm việc không ngừng nghỉ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Di Lặc Phật
Nam Mô Di Lặc Pháp
Nam Mô Di Lặc Tăng
Kính bái

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880