104. Cái giả sẽ suy sụp khi đến lúc

03 Tháng Bảy 200712:00 SA(Xem: 76969)
104. Cái giả sẽ suy sụp khi đến lúc


26-8-05 -  12:00 giờ trưa

Công việc mỗi lúc càng có giá trị quan hệ đến việc chung nhiều hơn. Mỗi trận đau đến là để chuẩn bị cho một sự vận chuyển lớn lao cho Đạo, gắn liền với đất nước Việt Nam hình chữ S.

Việt Nam hiện nay đang biến chuyển lớn về địa hình lẫn nhân sinh, trong đó có guồng máy chánh quyền đến hồi tan rã như một tầng lầu cao xây trên nền móng cát, đất, gỗ, vì là guồng máy đã dựa vào CÁ NHÂN CHỦ NGHĨA.

Cá nhân chủ nghĩa là guồng máy Việt Nam từ lâu đã đặt nền móng trong sự mù quáng, chỉ dùng danh từ để che dấu cho sự mưu cầu đoạt lợi của cá nhân nhiều hơn. Đó là hậu quả của chủ nghĩa cộng sản chỉ muốn người khác phải hy sinh, nhưng cá nhân mình lại thủ lợi riêng.

Con người sống và lớn lên trong chế độ cộng sản, họ chỉ biết lặp lại và nghĩ rằng mình đã thực hành những gì mình nói, nhưng họ hoàn toàn không hiểu họ một cách rõ ràng, vì thế nên nói mà không hành.

Nếu các lãnh đạo Việt Nam không hướng vào niềm tin nơi chính mình, niềm tin nơi đấng thiêng liêng thì bàn cờ Việt Nam rất khó giải.

Hiện nay, qua cách phát biểu của các vị lãnh đạo chánh trị của nhà nước. Họ nói thì không biết họ nói gì, và họ nghĩ cũng không biết họ nghĩ gì. Vì vậy họ luôn ăn nói mông lung, không rõ rệt. Họ trình bày vấn đề không rõ, họ phát biểu không rõ, lý luận không rõ. Họ nói xong thì người nghe không hiểu họ nói gì. Bởi vì họ không có căn bản về nhân tính, không có căn bản về chánh trị lẫn trị nước an dân. Họ thiếu sót niềm tin nơi đấng thiêng liêng, niềm tin vào con người, và thiếu sót về mặt đạo đức làm người.

Chủ nghĩa cá nhân của lãnh đạo cộng sản là thiếu tình người. Vì thế sự vị kỷ đã khiến cho họ muốn lãnh đạo con người bằng quyền lực để củng cố tiền tài, danh vọng, và của cải cho chính mình. Đường lối của họ lại vừa dùng chủ nghĩa cộng sản độc tài vừa đi ngược lại chế độ cộng sản vì dân vì nước, theo như những danh từ hô hào để phủ che một chánh sách mị dân, che dấu sự thật.

Cái gì giả thì sẽ suy sụp khi đến lúc.

Ghi chú: Ngày thứ sáu 26-8-2005, đài BBC Hồng Nga phỏng vấn thứ trưởng ngoại giao Hà nội Lê Văn Bàng và giáo sư Đoàn Viết Hoạt về Dân chủ và Nhân quyền tại Việt Nam. “Quyển Sách Trắng Nhân Quyền của Việt Nam” vừa mới phát hành.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880