81. Thống nhất toàn quốc

03 Tháng Bảy 200712:00 SA(Xem: 67487)
81. Thống nhất toàn quốc

17-3-05 - 3:00 giờ trưa


Rồng Thiêng chuyển mình
Mạch sống khai thông
Bình minh ló dạng
Khắp dải san hà
Toàn dân chuyển hướng
Thoát nạn vô thần
Rạng rỡ non sông
Cháu con Hồng Lạc
Không còn bỉ bạc
Lịch sử cha ông
Đã vì non sông
Quên mình dâng hiến
Tất cả máu xương
Của cả hai miền
Bắc Nam cấu xé
Ngày nay bừng tỉnh
Nhận diện anh em
Máu chảy ruột mềm
Cùng chung một bọc
Kẻ Nam người Bắc
Nay cùng ngồi lại
Xiết chặt tay nhau
Xây dựng cơ đồ
Thống nhất toàn quốc
Lãnh thổ quốc gia
Nay chỉ còn một
Là nước Việt Nam
Đầy dẫy anh tài
Xây dựng đất nước
Thật không hổ danh
Con dân đất Việt
Ngang hàng thế giới
Thật không hổ danh
Cháu con Trưng Triệu
Hai phái nam nữ
Cả hai đóng góp
Xây dựng cơ đồ
Cho nước Việt Nam
Không phải hổ danh
Hòn ngọc Viễn Đông
Danh nổi như cồn
Tận lực phát minh
Chế bom nguyên tử
Vào sanh ra tử
Thế giới biết danh
Anh hùng nước Việt
Trổ mặt tài ba
Anh hùng thế giới
Tài trí hơn người
Học hay xuất chúng
Rồng Phụng múa lên
Các điệu luân vũ
Á châu dậy sóng
Âu châu nghiêng mình
Thế giới chuyển động
Trong trận thế chiến
Chuyển hướng kỳ ba
Bước qua Tam Ngươn
Thời kỳ hợp nhất
Hải ngoại quy tụ
Về nước Việt Nam
Xây dựng Hồng Bàng
Tất cả họ hàng
Cúi đầu quy ngưỡng
Cùng chung một hướng
Xây dựng kỳ đài
Nhân tài xuất hiện
Thống lãnh Việt Nam
Thế giới quy hàng
Thập bát lân bang
Cùng chung góp sức
Ủng hộ Việt Nam
Thế giới bàng hoàng.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880