40. A GOOD TEACHER - VỊ THẦY GIỎI (**)

03 Tháng Giêng 200512:00 SA(Xem: 80362)
40. A GOOD TEACHER - VỊ THẦY GIỎI (**)

8-16-1989

Each time a desire comes, if you go with it and learn from it, it will then open for you a new horizon. If you have fear, you go against it and it will attack you in various ways, causing suffering to you and closing your door to knowledge.

Desires keep you always alive. Tears, smiles, good, or bad feelings, grief, love, and hatred bring affluence into your life.

You cannot appreciate health without being sick. You do not want to hurt people when you know the feeling of being hurt. You do not want to help people if you have never been held, hugged, and known the good feeling of being loved.

You do not love your country so much if you never lost it or have been far apart from it. People never crave for peace without living in war, disaster, hunger, cold and suffering. People waste water because they have never been in the drought; they do not pay respect to the everyday consuming food because they have never been in the famine. They do not appreciate school because they have never been in the country of illiteracy.

The law of nature is always there with its principles of teaching human beings. This law works with each human being in its multiple causes and effects. It plays a perfect role in each individual life. It is the best teacher of all the teachers in the world. It can teach in different levels of knowledge. It can teach from the non-educated to the well-educated persons. It can teach from the idiot to the guru. It treats people equally. It does not regret to give people good lessons or the best reward because they deserve it.

A good teacher, a good guru should be like thus. He should know the principle of teaching in order to teach his pupils in the right way towards knowledge.

To have knowledge is to live beyond the senses but still know them. Knowledge is neither suffering nor happiness, but rather the knowing of all those stages in order to understand people.

Knowledge helps you live, communicate, and understand people without being affected by their thinking and feeling.

Knowledge gives you peace of mind.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16-8-89

Mỗi lần một dục vọng khởi lên, nếu ta đi với nó và học từ nó, nó sẽ mở cho ta một chân trời mới. Khi ta có một nỗi lo sợ, nếu đi ngược lại nó, nó sẽ tấn công ta bằng nhiều cách khác nhau. Nó có thể tạo thành đau khổ cho ta và đóng lại cánh cửa đưa ta vào tri thức.

Dục vọng khiến ta luôn sống động. Nước mắt, nụ cười, cảm xúc tốt hoặc xấu, buồn, yêu, và ghét mang sự sung mãn đến cho cuộc đời. Ta không quý sức khỏe nếu không từng bệnh hoạn. Ta không muốn làm hại người khác nếu hiểu biết được cảm giác bị hại như thế nào. Ta không muốn giúp đỡ người khác nếu chưa từng được ôm vào lòng và hiểu cảm giác được yêu tốt như thế nào. Ta không yêu quê hương đến thế nếu không từng bị mất đi và phải sống xa xứ.  Con người không bao giờ thèm khát hòa bình nếu chưa từng sống trong chiến tranh, thiên tai, và đói, lạnh, khổ. Người ta phí phạm nước vì chưa từng bị hạn hán; họ không biết quý thức ăn được nhận hàng ngày vì chưa bao giờ chịu nạn đói. Họ không quý trường học bởi vì họ chưa bao giờ sống trong một xứ mù chữ.

Luật thiên nhiên luôn luôn ở đó với các nguyên tác dạy dỗ loài người. Luật này tác động trên mỗi người với vô số nhân và quả. Nó đóng vai trò tuyệt hảo trong đời sống mỗi cá nhân. Nó là vị Thầy giỏi nhất trong số tất cả các vị Thầy trên thế giới. Nó có thể dạy nhiều trình độ kiến thức khác nhau. Nó có thể dạy từ người mù chữ đến người học cao. Nó có thể dạy từ kẻ ngu cho đến bậc Thầy. Nó đối đãi bình đẳng với tất cả mọi người. Nó không tiếc việc cho người ta bài học hay hoặc tưởng thưởng tốt, nếu người đó xứng đáng.

Một vị Thầy tốt, một vị Thầy giỏi phải như thế đó. Phải biết nguyên tắc dạy dỗ nhằm dạy học sinh của mình đúng con đường tri kiến.

Có tri kiến là sống vượt trên các giác quan nhưng vẫn hiểu biết chúng. Tri kiến chẳng phải đau khổ cũng không là hạnh phúc, mà là biết được tất cả các trình độ nhằm hiểu biết con người.

Tri kiến giúp ta sống, thông đạt, hiểu biết con người mà không chịu ảnh hưởng bởi sự suy nghĩ và cảm xúc của họ.

Tri kiến giúp ta có được tâm an bình.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880