38. THE AWARENESS - THỨC GIÁC (**)

29 Tháng Mười Hai 200412:00 SA(Xem: 77615)
38. THE AWARENESS - THỨC GIÁC (**)

August 12, 1989, 9:00 AM

What should you do when you have a desire? Should you feed yourself up or should you channel it in a different way?

Does channeling mean run away and have fear? If you fill yourself up with that desire, will it become bigger or stronger? Which way should we go to be free from that desire? How do you make the decision to fill yourself or to let it go, to control or channel it?

The only way is to know how your body and mind function and to know how to handle it.

The miracle is not to live beyond the senses but to know and feel them in deep level of knowledge. To know them perfectly is at the same time to control them with awareness. You cannot live in the freedom of the mind and body without being constantly aware.

To be aware is to stay deeply at the end of the tunnel and the end of the darkness, and look out from that tunnel and see the light at the other side of the tunnel. To be aware is to be in the abyss and at the same time at the top of the hill. To be aware is not to be all the time at the top of the hill or the aperture of the long and dark tunnel.

To be aware is not to live at high level but to be at any level. To be aware is not only to do good things but also to know how to do different things. To be aware is not to go in one direction, but also in different directions.

To live in the awareness way is to live in the wholeness, with full senses of the human body and mind.

You cannot see the Miracle of Life without Awareness.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12-8-89, 9:00 AM

Ta phải làm gì khi ta khởi một dục vọng? Nên thỏa mãn nó hay là đưa dẫn nó vào một hướng khác? Đưa dẫn nó phải chăng có nghĩa là bỏ trốn và sợ hãi? Nếu tự làm thỏa mãn dục vọng của mình, nó có lớn mạnh hơn chăng?

Phải đi đường nào để thoát khỏi dục vọng đó? Làm sao để quyết định thỏa mãn bản thân hay là buông xả nó (kiểm soát hoặc đưa dẫn nó)?


Con đường duy nhất là hiểu biết thân và tâm ta hoạt động như thế nào, và làm sao để điều động nó.

Sự mầu nhiệm không phải là sống vượt trên các giác quan mà là hiểu biết và cảm nhận chúng ở tầng tri thức sâu xa. Hiểu chúng trọn vẹn và đồng thời kiểm soát chúng bằng sự thức giác.

Ta không thể sống trong sự tự do của thân tâm mà lại không sống trong thức giác. Thức giác chính là ở sâu tận cùng của đường hầm và tận cùng của bóng tối, và nhìn từ đường hầm đó để thấy ánh sáng phía bên kia của đường hầm.

Thức giác chính là ở dưới đáy vực thẳm và đồng thời ở trên đỉnh ngọn đồi. Thức giác chính là không phải ở mãi trên đỉnh đồi hoặc nơi miệng đường hầm dài đen tối. Thức giác không phải là sống ở trình độ cao mà là ở bất cứ trình độ nào. Thức giác là phải chỉ là làm việc tốt mà biết cách làm nhiều việc khác nhau. Thức giác không phải là đi về một hướng, mà còn đi nhiều hướng khác.

Sống trong đạo thức giác là sống trong sự trọn vẹn, với đầy đủ giác quan của thân và tâm con người.

Ta không thể nhìn thấy được Mầu nhiệm của Đời sống nếu không có Thức giác.

*****
Ghi chú: Một loạt bài có đánh dấu (**) trong các năm 1984, 1992, 1993 tác giả viết bằng Anh văn. Bản Việt văn do Nguyên Văn chuyển ngữ.
 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880