96- CHÁNH ĐẠO

19 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 72166)
96- CHÁNH ĐẠO

14-2-1997

Nghĩ sao, nói vậy tức chánh tâm và chánh ngữ phải đi đôi thì từ đó sẽ chuyển đến hành động đúng.


Có nhiều lúc chánh tâm và chánh ngữ của mình làm cho người khác hiểu lầm.

 

Vậy là lỗi của ta hay lỗi của người?


Đức Thầy dạy tùy phong hóa dân sanh phù hợp. Đó là vấn đề lập đạo và truyền đạo cho con người ở mỗi thời, mỗi thế kỷ và tầng lớp kiến thức khác nhau để đưa ra tư tưởng, cách hành đạo và ngôn ngữ của họ.


Nhưng khi hành đạo ta vẫn phải luôn luôn giữ chánh tâm và chánh đạo. Ta nghĩ như thế nào thì nói như thế đó. Nếu có vì lời nói của ta mà người khác hiểu lầm, nghĩ quấy cho ta, thì đó là điều ta phải chấp nhận. Khi họ tiến hóa trên đường tu học, khi họ giác ngộ và nghĩ đúng, nói đúng như ta, họ sẽ hiểu ta.


Trên đường tu tập, ta phải chấp nhận sự tiến hóa tâm linh của mình. Không vì người xung quanh mà ta phải dừng bước hay đi thụt lùi vì sự tiến hóa của ta sẽ giúp cho số đông quần chúng. Ta tu cho ta và cho tha nhân không phân biệt người thân kẻ lạ hay chủng tộc màu da. Phải định tâm tiến bước chịu đựng, dù có đau khổ cũng phải buông bỏ mà tiến tới. Con đường hành đạo dài sẽ chứng minh những gì ta nghĩ và ta nói. Như vậy mới là tri hành hiệp nhất. Ta không vì muốn người khác hiểu mà phải nói khác đi. Khi ta nói mà ta còn sợ người khác hiểu lầm, ta tìm cách nói như thế nào cho hợp với ý người để họ không hiểu lầm ta, thì ta lại bước vào sự lý luận, suy nghĩ cao thấp, lợi hại. Ta sẽ không còn chánh tâm và chánh ngữ nữa.


Nếu muốn làm vui lòng người khác hay tìm cách cho họ hiểu ta, thì làm sao ta giúp được quần chúng, vì quần chúng gồm nhiều tánh nết, nhiều hoàn cảnh, trình độ trí thức khác nhau. Vậy ta muốn làm vừa lòng người này thì người khác sẽ bị mất lòng.


Như thế nếu muốn giúp đám đông, quần chúng, ta phải giữ chánh tâm và chánh ngữ, thì ta mới tiến đến chánh tinh tấn và đi đến tri hành hiệp nhất, nghĩ sao, nói và hành vậy.


Giữ như thế ta đi đúng vào Chánh Đạo vậy.

 

5:00 giờ sáng

ngày Valentine 1997

14-2-1997

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880