48. ĐƯA ĐẠO VÀO ĐỜI

12 Tháng Giêng 200512:00 SA(Xem: 70968)
48. ĐƯA ĐẠO VÀO ĐỜI

21-7-1990

Đạo là gì? Và Đời là gì?

Đạo (Tao, The Way) là con đường sáng, chân lý và Đời là đời sống bình thường của một con người.

Việc đầu tiên của con người là tìm cho mình con đường Đạo và việc thứ hai tiếp ngay sau đó là làm thế nào để áp dụng con đường đó vào chính bản thân và cuộc đời mình.

Nếu tìm thấy con đường Đạo mà không áp dụng được sẽ đưa mình đến: một là ảo tưởng ngỡ rằng mình đã đạt đạo, hai là bị thất vọng vì cảm thấy mình bất tài, bất lực không thực hiện được những gì mà mình cho là đúng.

Áp dụng ĐẠO vào ĐỜI dễ hay khó?

 ĐỜI VÀ ĐẠO CHỈ  LÀ MỘT

Có phải sự tu học của người có gia đình bị giới hạn hơn người độc thân?

Có phải sự hành đạo của một người có gia đình bị giới hạn hơn người độc thân hay xuất gia?

Làm chánh trị có hành đạo được không?

Làm thương mãi có hành đạo được không?

Người hành đạo không phân biệt chuyện nhỏ hay chuyện lớn, thành công hay thất bại vì có khi thành công trong chuyện chánh trị, thương mại lại thất bại trên con đường đạo và nhiều khi thất bại về phương diện chính trị, thương mãi nhưng đường đạo lại thăng tiến.

Người hành đạo và phục vụ, hành đạo phục vụ trong chính hành vi, tư tưởng của mình chứ không phải đợi có nhiều tiền hay nhiều quyền lực trong tay mới phục vụ được. Vì phục vụ với nhiều tiền bạc và quyền lực trong tay mà tư tưởng không thanh lọc, đầu óc không trong sạch sẽ đưa đến hành vi vụ lợi thì sự phục vụ không còn nhắm vào mục tiêu tha nhân mà ngược lại phục vụ chính cá nhân đó.

Vậy quan niệm làm cho thật nhiều tiền hay tạo nhiều quyền tước để có cơ hội và phương tiện ngỏ hầu phục vụ tha nhân, phục vụ đoàn thể hay đất nước dân tộc là SAI.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880