85. SYNCHRONICITY OF THE TEACHING AND LEARNING PROCESS - ĐỒNG BỘ TRONG TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC (**)

06 Tháng Hai 200512:00 SA(Xem: 70686)
85. SYNCHRONICITY OF THE TEACHING AND LEARNING PROCESS - ĐỒNG BỘ TRONG TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC (**)

March 2, 1993

Mathematical and physical teachings come from experiments, whether of the teachers or the scientists or external experiences, but spiritual teachings come from conceptions during the teachings and learning process between the Master and his students.

The teachings and learning should be synchronized. Both the Master and his students should be ready to open up their repertory’s system to give and receive the multidimensional energies, the life forces that manifest their mind and body to the point of creating new conceptions.

The synthesis of mathematics and physics are possible by knowledge through the results of experiments and the recognition of intuition.

They are determined and accepted by experiments.

Metaphysical synthesis comes from prior knowledge plus posteriori knowledge or the accumulation of empirical knowledge, which are internal experiences through the learning process of human mind and body. These syntheses are universal and accepted through the belief and recognition of personal and spiritual growth.

The synthesis of mathematics, natural science or physics change through man’s innovation and invention by using matters, when metaphysical synthesis changes through conception, the creation of the life force or the vibration and manifestation of energies between man and the universe.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-3-1993

Dạy toán hay vật lý đến từ các cuộc thí nghiệm (bất kỳ của các vị Thầy hay các nhà khoa học) hoặc kinh nghiệm bên ngoài, nhưng dạy tâm linh đến từ các ý niệm trong tiến trình dạy và học giữa vị Thầy và các môn sinh.

Dạy và học phải đồng bộ nhau. Cả vị Thầy lẫn môn sinh đều phải sẵn sàng rộng mở hệ thống ghi nhận của mình để trao và nhận các năng lực đa phương, các sinh lực khởi từ thân tâm hầu đi đến việc tạo tác những quan niệm mới.

Các mệnh đề toán hay vật lý có thể thực hiện bằng kiến thức qua kết quả các cuộc thí nghiệm và sự nhìn nhận của trực giác. Chúng được quyết định và chấp nhận qua các thí nghiệm.

Các mệnh đề siêu hình học đến từ kiến thức tiên nghiệm cộng thêm kiến thức hậu nghiệm hay sự tích tụ của các kiến thức thực nghiệm, vốn là các kinh nghiệm nội tại qua tiến trình học hỏi của thân tâm.  Những mệnh đề này có tính cách toàn cầu và được chấp nhận qua niềm tin và sự nhìn nhận của sự trưởng thành cá nhân và tâm linh.

Các mệnh đề toán, khoa học thiên nhiên hay vật lý thay đổi qua sự đổi mới và phát kiến của loài người khi sử dụng vật chất, trong khi mệnh đề siêu hình học thay đổi qua các ý niệm, sự sáng tạo của sinh lực và sự chấn động cùng thể hiện của các luồng năng lực giữa con người và vũ trụ.

*****
Ghi chú: Một loạt bài có đánh dấu (**) trong các năm 1984, 1992, 1993 tác giả viết bằng Anh văn. Bản Việt văn do Nguyên Văn chuyển ngữ.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880