19. KHÔNG LƯỜNG GẠT CHÍNH TA

26 Tháng Mười Hai 200412:00 SA(Xem: 70179)
19. KHÔNG LƯỜNG GẠT CHÍNH TA

26-4-87 , 11:00 AM

Nếu muốn bước ra khỏi vòng LUÂN HỒI thì phải bước ra khỏi luật NHÂN QUẢ, phải có KHÔNG TÁNH.

Ở mỗi khởi niệm nơi tâm ta, ta phải đặt ngay câu hỏi ? Khởi niệm này để làm gì? Có mục đích gì?

Mục đích tốt sẽ đem lại kết quả tốt, mục đích xấu sẽ đem lại hậu quả xấu. Cũng có thể mục đích tốt lại đem hậu quả xấu mà mục đích xấu lại đem đến hậu quả tốt. Cả hai mục đích đều đưa ta vào luật nhân quả.

Như vậy khi trong tâm ta có niệm khởi ta phải xem xét nó tường tận. Nếu nó có mục đích và hậu quả, ta phải tập cho nó qua đi.

Phải làm sao cho nó qua đi và quên hẳn. Vì nó qua đi lúc đó nhưng nó sẽ trở lại trong lúc khác?

Nếu không xem xét tường tận và còn tự dối mình thì nó sẽ trở lại. Nếu xem xét nó, phân tích nó tường tận cộng với môt ý chí sửa mình thì dần dần ta có thể bỏ qua một khởi niệm một cách dễ dàng và quên nó một cách dễ dàng. Bộ máy tinh vi con người của ta khi ta biết nó rành mạch tường tận thì nó trở nên thật dễ dàng để điều khiển. Ta sẽ hoàn toàn làm chủ nó nếu ta không còn lường gạt ta. Sự thành thật, chân chánh với chính ta là điều hệ trọng trong việc tu hành.

Nếu tâm ta không còn vọng niệm thì ta có được sự im lặng tuyệt vời của Đức Phật. Sự im lặng đó gọi là Tịnh Tâm hay Định. Khi con người đạt được ĐỊNH TÂM sẽ bắt đầu có sự sáng suốt, khi đó Trí Tuệ mới bật sáng gọi là TUỆ GIÁC.

Minh Tâm Kiến Tánh là gì?

Tâm hồn ta trong sáng ta sẽ hiểu ta rồi ta sẽ hiểu người. Khi hiểu người rồi ta sẽ biết ta sẽ làm gì nói gì để giúp người.


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880