71. THE FREE THINKER - NHÀ TƯ TƯỞNG TỰ DO

16 Tháng Giêng 200512:00 SA(Xem: 80207)
71. THE FREE THINKER - NHÀ TƯ TƯỞNG TỰ DO

Dec 3, 1992

The Real Master is free from desires, including the desire to be the Master.

To be the Master, he should be the Master of himself first. It means that he knows himself physically, mentally, and spiritually. He should see himself as looking at the roadmap in front of his eyes with all the choices for his life, all the ways toward liberation or to the hell, all success or failure.

He can make himself failed or successful, liberated or imprisoned. People thinking about him cannot change his way of life or his choices.

The Real Master is A FREE THINKER who does not belong to any country, religion, culture or society, but he can be in harmony with any circumstance. His thoughts can apply anywhere anytime.

His thoughts reach the WISDOM of all human beings who are the children of GOD, who carry God's light, whether they are the savages in the jungle, the gentlemen in a royal family, the presidents, or the homeless persons.

God created the world, human beings, and learned through them for more creation and invention to keep them from destruction.

Instead of learning for realization and awakening, human beings always follow their desires and forget about their real FATHER, forget about their origins, and their mission of bringing peace to their earthly planet that God created as their abode.

They were driven by love and hate, by ambition, selfishness, and eagerness to control each other. They forgot God's love given to them so that they would love each other.

In order to wake them up, there are Extra-Terrestrials with a special mission from God to come to the earth. Those E.T. carry God's love and God's light. To understand and help them, they have to live their life in human bodies in different places and times.

Each E.T. has his own duty and mission and THEIR MASTER will come at a certain time so that they can work together for God's plan.

When will it be THE RIGHT TIME?

How do E.T’s KNOW THEIR MASTER?

Who is the MASTER?

What kind of ability does their Master possess?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3-12-1992

Vị Thầy Thật (Chân Sư, Minh Sư) được tự do thoát khỏi các dục vọng, kể cả tham vọng làm Thầy.

Để làm Thầy, trước tiên phải làm Thầy của chính mình. Có nghĩa là biết rõ mình về vật chất, tinh thần, và tâm linh.

Người phải thấy rõ mình như nhìn vào một tấm bản đồ đặt ngay trước mắt, và có mọi thứ chọn lựa cho đời sống của mình, mọi con đường đi đến giải thoát hay vào địa ngục, mọi thành tựu hoặc thất bại.

Người có thể khiến mình thành công hay thất bại, giải thoát hay giam cầm. Điều người khác nghĩ (về người) không thể thay đổi lối sống hoặc sự chọn lựa của người.

Vị Thầy Thật là một Nhà Tư Tưởng Tự Do không tùy thuộc vào bất cứ quốc gia, tôn giáo, văn hóa, hoặc xã hội nào, mà người có thể hòa hợp trong mọi hoàn cảnh. Tư tưởng người có thể áp dụng ở bất cứ nơi nào.

Tư tưởng của người đạt đến TRÍ TUỆ của loài người, vốn chính là con cái của THƯỢNG ĐẾ, mang theo ánh sáng của Ngài, cho dù là người Mọi trong rừng, hay người Anh trong hoàng tộc, là vị tổng thống hoặc kẻ không nhà.

Thượng đế tạo loài người, thế gian và nghiên cứu qua họ hầu tạo dựng và sáng tác thêm để giữ gìn họ khỏi bị hoại diệt.

Thay vì tu học để thức tỉnh và giác ngộ, loài người mãi chạy theo các dục vọng và quên đi Đấng Sinh Thành, quên từ đâu họ đến, và sứ mạng của họ chính là mang hòa bình đến cho dải thiên hà của địa cầu, nơi Thượng đế đã tạo lập cho họ sinh sống.

Họ bị lôi cuốn bởi thương và ghét, bởi tham vọng, ích kỷ và ý muốn điều khiển kẻ khác. Họ quên tình thương của Thượng đế dành cho họ là để họ thương yêu lẫn nhau.

Hầu thức tỉnh họ,  có những người "Ngoại Cầu" (E.T. = Extra-Terrestrials) với sứ mạng đặc biệt do Thượng đế đưa đến địa cầu. Những người này mang theo tình thương và ánh sáng của Thượng đế. Nhằm hiểu biết và giúp đỡ loài người, họ phải sống đời sống của con người trong thân xác loài người ở nhiều nơi chốn và thời điểm khác nhau.

Mỗi người ngoại cầu này có nhiệm vụ và sứ mạng riêng. Và THẦY CỦA HỌ sẽ đến vào một thời điểm nào đó, để họ có thể làm việc chung trong hoạch định của Thượng đế.

Khi nào mới là THỜI ĐIỂM ĐÚNG?

Bằng cách nào những người ngoại cầu đó BIẾT ĐƯỢC THẦY HỌ?

Ai là vị THẦY?

Vị Thầy của họ có những khả năng gì?

*****
Ghi chú: Một loạt bài có đánh dấu (**) trong các năm 1984, 1992, 1993 tác giả viết bằng Anh văn. Bản Việt văn do Nguyên Văn chuyển ngữ.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880