77. DETACHMENT IN LEARNING AND TEACHING PROCESS - BUÔNG XẢ TRONG TIẾN TRÌNH HỌC VÀ DẠY

19 Tháng Giêng 200512:00 SA(Xem: 76571)
77. DETACHMENT IN LEARNING AND TEACHING PROCESS - BUÔNG XẢ TRONG TIẾN TRÌNH HỌC VÀ DẠY

Dec. 10, 1992

A spiritual Master has freewill and unprepared lessons for his students, when a teacher of lower world has plans for his teachings.

There is no class for the students who follow a spiritual life. They do not belong to either time or space in their learning process. Their studying time can be shortened according to the ability to open their mind to the recognition of their blindness and to receive knowledge from the supreme-beings.

Their Master did not give to them knowledge, only God does. Their Master only has the mission to open their mind, to initiate, to wake them up from the physical world that they, in a sleeping state, thought that belong and suffer with it.

The students need strength to learn, so does the Master who teaches without attachment. The Master is responsible for what he teaches towards liberation. His giving to the students depends on how much they will be able to handle, to assimilate and develop, to adapt and practice in their daily life.

The students can make the choice to either go on with their studies or stop from stepping into the insecure spiritual or infinite world. They get so used to their finite world that they feel controlled and secure.

To step into infinite world, the students need courage to face fear. They can be at AWE anytime when facing God. They always want to reach God, Love and Light, but they are also scared to step out of their homeland, their world, which they want to leave whenever sufferings emerge.

They pull themselves back and forth between suffering and happiness, between God and what they possess, between attachment and detachment, between heaven and hell, between liberation and inner-prison.

To reach God, liberation of their mind and body, they need a definite decision, the only choice that they have to make and follow no matter what!

To reach God, the students should not attach to their Master who only has the duty to bring light from God. They have to learn from different Masters and draw their own roadmap. Each student has his own way of learning and practicing for their own benefits, improvement and advancement. Each of them has his own course to work with.

In order to be free in his teaching, the Master has to teach with detachment that benefits for both sides, the students and himself. He should treat them equally and only come to them in accordance with their need to develop their mind in the higher world.

The Master and his students are growing at the same time during their teaching-learning process, their integration toward liberation of their mind in the lower world.

Detachment of the Master also helps the students from belonging emotionally to him. Attachment is a hindrance for both sides to sublimate the lower world, to step up to the space of spiritual enfoldment where they become ONE with GOD.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10-12-1992

Một vị Thầy tâm linh có ý chí tự do và những bài học không soạn trước dành cho môn sinh, trong khi một người thầy bình thường theo các chương trình giảng dạy.

Các môn sinh theo một đời sống tâm linh không hề có lớp học. Họ không tùy thuộc vào thời gian hoặc không gian trong tiến trình học tập. Thời gian học của họ có thể rút ngắn tùy vào trình độ mở trí của họ trong việc nhận ra sự mù quáng của chính mình và đón lấy tri thức của các siêu nhân.

Thầy của họ không trao tri thức cho họ, chỉ có Thượng đế làm việc đó. Thầy của họ chỉ có sứ mạng mở trí, khởi tâm, và thức tỉnh họ ra khỏi thế giới vật chất mà họ đang ngủ say trong đó và cứ tưởng họ tùy thuộc vào nó và đau khổ cùng nó.

Môn sinh cần có năng lực để học hỏi, cũng như  vị Thầy cần đến để giảng dạy mà không ràng buộc. Vị Thầy chịu trách nhiệm về những gì ông dạy để đi đến giải thoát. Những gì ông trao cho môn sinh tùy thuộc vào mức khả năng họ có thể tiếp thụ, đồng hóa, và khai triển, thích ứng và thực hành trong đời sống hàng ngày.

Môn sinh cũng có sự chọn lựa riêng trong việc theo học hoặc dừng lại không bước vào thế giới tâm linh hoặc thế giới vô hạn thiếu an toàn. Họ đã quen thuộc cùng thế giới hữu hạn mà họ cảm thấy như kiểm soát được và an toàn hơn.

Để bước vào thế giới vô hạn, môn sinh cần can đảm đối diện cùng sợ hãi.

Họ có thể KHIẾP SỢ bất cứ lúc nào khi đối diện cùng Thượng đế. Họ luôn luôn muốn đạt đến Thượng đế, Tình yêu và Ánh sáng, nhưng họ cũng rất sợ phải lìa xa quê nhà, thế gian mà họ muốn rời bỏ mỗi khi khổ đau hiện hữu.

Họ tự dun đẩy mình tới lui giữa đau khổ và hạnh phúc, giữa Thượng đế và những gì họ sở hữu, giữa ràng buộc và buông xả, giữa thiên đàng và địa ngục, giữa giải thoát và nhà tù nội tâm.

Hầu đạt đến Thượng đế, giải thoát thân tâm, họ cần một quyết định dứt khoát, sự chọn lựa duy nhất họ phải làm và theo cho dù việc gì xảy ra!

Hầu đạt đến Thượng đế, môn sinh không nên ràng buộc vào vị Thầy, người vốn chỉ có nhiệm vụ là mang ánh sáng từ Thượng đế đến. Họ phải học nơi nhiều vị Thầy khác và tự vẽ lấy bản đồ của mình. Mỗi môn sinh cần lối học và hành riêng cho lợi lạc, cải thiện, và tiến triển của mình. Mỗi người họ tự mình làm việc tu tập theo lối riêng.

Hầu được tự do trong việc giảng dạy, vị Thầy phải dạy trong sự buông xả vốn thuận lợi cho cả đôi bên, môn sinh và chính ông. Ông phải đối xử với họ bình đẳng và chỉ đến cùng họ theo nhu cầu phát triển tâm ở thượng giới.

Vị Thầy và môn sinh cùng trưởng thành một lúc trong tiến trình dạy-và-học của họ, trong sự hội nhập hầu đi đến giải thoát tâm khỏi hạ giới.

Sự buông xả của vị Thầy còn giúp cho môn sinh không lệ thuộc tình cảm vào ông. Sự ràng buộc là một chướng ngại cho cả hai bên trong việc siêu việt khỏi hạ giới, bước vào không gian của cõi tâm linh nơi đó họ trở thành MỘT cùng Thượng đế.
*****
Ghi chú: Một loạt bài có đánh dấu (**) trong các năm 1984, 1992, 1993 tác giả viết bằng Anh văn. Bản Việt văn do Nguyên Văn chuyển ngữ.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880