36. THE SILENCE - YÊN LẶNG (**)

29 Tháng Mười Hai 200412:00 SA(Xem: 80211)
36. THE SILENCE - YÊN LẶNG (**)

August 5, 1989, 8:45 AM

How can we let the seed go?

To let go is the non-action-and-reaction way of life.

How can we let go without becoming repressed?

When we say let go, it means the seed is there – the feeling is already there – the thinking is already there.

Let it go does not mean to stop it holding it, but let it go means to let it develop in the full cycle. Let the thinking, the feeling go in the whole process from the starting point, to the peak and then cool down.

Letting go is to let it develop by itself and to release in such a way that does not cause action, and, of course, reaction.

Any action causes karma, whether deed, talk, act, etc.

The real end of karma is the silence.

How can we become silent without being repressed?

The silence without repression cannot exist without inner strength. Inner strength cannot exist without self-understanding and a heart full of love. The love and the feeling of being loved give you strength to keep silent. The feeling of being loved, the capacity of love, and the confidence of self-understanding give you the strength to live in a fearless way. It also means you can run your own life, and nobody or no law of action and reaction run your life.

You become the law, and the law is you. To be the law or to become the law, you have to see keenly yourself and others, as the time and space. You have to be in good control. You should be the most sensitive person, the weakest, however, the strongest, and most powerful at the same time. You have to be at any level of the cycle of sentiment and sensitivity to be the Master of Life. You have to become the five elements to change, move, create, flow, be everywhere, and be at anytime.

To be silent is to go backward to find the inner strength. The more you keep yourself living in the silence, the more you build up your inner strength. The less you talk, the more powerful your voice is. The less you act, the more powerful your action is. The more you look backward to your own self, the more you see when you look out.

To be silent is to be with God.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5-8-89

Làm sao ta có thể buông xả (buông thả) được tận hạt giống?

Buông xả là lối sống không-hành-động-và-phản-động.

Làm sao ta có thể buông xả và không bị dồn nén?

Khi nói đến buông xả, có nghĩa là hạt giống có ở đó - cảm giác đã sẵn có ở đó - ý tưởng đã sẵn có ở đó.

Buông xả không có nghĩa là ngưng không nắm giữ nó nữa, mà có nghĩa là để cho nó phát triển trọn vẹn chu kỳ. Để cho tư tưởng, cảm giác đi cho trọn chu kỳ của nó từ khởi điểm cho đến tột đỉnh, rồi đi xuống (dịu lại).

Buông xả là để cho nó tự phát triển và giải tỏa theo một đường hướng không tạo thành hành động, và, dĩ nhiên, phản động. Mọi hành động tạo thành nghiệp, cho dù là làm, nói, vân vân,

Tận cùng thật sự của nghiệp là sự yên lặng.

Làm sao ta có thể trở nên yên lặng mà không bị dồn nén?

Sự yên lặng không dồn nén không thể hiện hữu nếu thiếu nội lực. Nội lực không thể hiện hữu nếu thiếu sự hiểu biết tự thân và một con tim đầy tình thương. Thương yêu và cảm giác được thương yêu, khả năng thương yêu, và tự tin về sự tự hiểu biết bản thân sẽ cho ta sức mạnh sống một cách không sợ hãi. Còn có nghĩa là ta có thể điều khiển cuộc đời của chính mình, không một ai hoặc một thứ luật về hành động và phản động nào điều khiển cuộc đời ta.

Ta trở thành luật, và luật chính là ta. Là luật hoặc trở thành luật, ta phải nhìn thấy chính mình và người khác một cách sáng suốt, trong thời gian và không gian. Ta phải nắm vững sự kiểm soát. Ta phải là người nhạy cảm nhất, yếu đuối nhất, tuy nhiên đồng lúc lại mạnh mẽ nhất, năng lực nhất. Ta phải ở mọi trình độ của chu kỳ tình cảm và cảm tính để làm Chủ Cuộc  Đời. Ta phải trở thành ngũ hành để thay đổi, di chuyển, luân lưu, hiện hữu ở mọi nơi chốn, mọi thời gian.

Yên lặng là quay trở lại cùng nội lực. Càng giữ mình sống trong yên lặng, ta càng bồi đắp nội lực. Càng ít nói, giọng của ta càng mạnh mẽ. Càng ít làm, hành động của ta càng mạnh mẽ. Càng quay vào bên trong bản ngã, ta càng  thấy rõ hơn khi nhìn ra bên ngoài.

Yên lặng là sống cùng Thượng đế. 

*****
Ghi chú: Một loạt bài có đánh dấu (**) trong các năm 1984, 1992, 1993 tác giả viết bằng Anh văn. Bản Việt văn do Nguyên Văn chuyển ngữ.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880