109- LỜI THẦY DẠY

19 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 80724)
109- LỜI THẦY DẠY

8-4-02 - 5:50 giờ sáng

Quyển "Lời Thầy Dạy" phải được soạn thảo và ấn hành để xác định việc Thầy không vắng mặt qua những lời dạy của Ngài cho một đệ tử mà Ngài đã nhận dạy qua giấc chiêm bao vào mấy mươi năm về trước.


Quyển "Lời Thầy Dạy" phải được thực hiện nhanh chóng không chểnh mảng. Đó là một việc làm cần thi hành tích cực hầu chứng minh cho sự hiện diện của Thầy từ bấy lâu nay qua cơ bút sống động, không phải bằng sự huyễn hoặc mà là sự thật một trăm phần trăm, chính xác theo như diễn biến của thời sự. Thầy thật gần mà cũng thật xa.


Khi quyển sách xuất bản và phát hành sẽ có oai linh của Ngài phò trợ cho đệ tử. Không nên sợ hãi và e ngại. Đến lúc cần phổ biến Lời Thầy Dạy, nay không phải chỉ cho một đệ tử hay tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo mà cho cả mọi người không phân biệt tôn giáo lẫn chánh trị. Quyển sách sẽ đáp ứng nhu cầu khao khát học hỏi để phát triển tâm linh của nhân loại đang ở thời kỳ tụt hậu thê thảm.


Những gì Thầy trao nay không còn là của cá nhân nữa mà là của chung, không được cất giữ một mình mà phải phổ biến rộng rãi cho Bá Gia Bá Tánh. Lời Phật dạy là của chung và lời Phật dạy thì Bất Giai Bất Biến. Lời Phật dạy là lời Chân Lý của đấng đã giác ngộ muốn đem sự giác ngộ của Ngài san sẻ phổ biến hầu đem lợi lạc đến toàn thể nhân loại chúng sanh trên toàn thế giới đang gặp lúc chém giết lẫn nhau vì sự khác biệt tôn giáo và tư tưởng.


Còn bao lâu mà con người chưa giác ngộ thì bấy lâu còn chém giết nhau thảm khốc. Có những sự tàn sát nhau vì tôn giáo, có những sai lầm tội lỗi tầy trời của những kẻ khoác áo nhà tu mới giúp các đệ tử của tôn giáo thức tỉnh về những sai lầm của các tín điều tôn giáo bày ra để kềm chế con người, khiến thay vì giải phóng con người hầu mở mang trí tuệ thì lại kềm chế con người để họ trở nên mù quáng vì đi ngược lại thiên nhiên của trời đất. Bấy lâu mà tôn giáo nào còn đi ngược lại trật tự thiên nhiên của trời đất thì sẽ còn đưa đến sai lầm tai hại cho tôn giáo của mình.


Tôn giáo thật sự phải là tôn giáo giải phóng con người thoát khỏi dục vọng u mê chớ không phải bị kềm hãm khiến thú tính nổi dậy không lối thoát bởi tín điều kềm chế hầu phục vụ quyền lợi của tôn giáo đó muốn gia tăng quyền lực của giáo hội. Tôn giáo nào đi về sự gia tăng quyền lực là tôn giáo đó còn đi vào con đường sai lầm. Giáo hội nào còn đi vào con đường phục vụ quyền lợi, quyền lực, mưu đồ âm mưu chánh trị cho cá nhân hay phe nhóm mình đều sẽ bị tan rã như bọt bèo.


Phật Giáo Hòa Hảo có mục đích đưa con người đi đến chân thiện mỹ, đưa đến phục vụ cá nhân, dân tộc và nhân loại. Phật Giáo Hòa Hảo có đường lối rất rõ là phục vụ Tứ Đại Trọng Ân. Đi sai Tứ Ân là đi vào ngõ cụt. Tín đồ nào dùng uy tín của tôn giáo mình để phục vụ cho tham vọng cá nhân và phe nhóm sẽ thân bại danh liệt và bị loại ra khỏi cộng đồng tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo. Thực hiện sai Lời Thầy Dạy thì sẽ bị thất bại nặng nề.


Đạo phát triển chừng nào người có sứ mạng lo cho đạo càng phải làm việc và xuất hiện theo cấp số nhân không có quyền trốn tránh trách nhiệm của mình dù khó hay dễ.


Vạn Vật Đồng Nhất Thể, vì thế những người có cùng sứ mạng phục vụ nhân loại sẽ cùng gặp nhau để phục vụ cho một mục đích chung. Phục vụ sự trường tồn của quả đất nói chung và người cùng xứ sở quê hương sẽ phải ngồi lại để thực hiện những công trình chung hữu lợi cho đất nước quê hương của mình.


Vì thế những kẻ không quen mà lại quen. Những kẻ không cùng một đạo mà làm việc chung như người cùng đạo.


Khi ở trình độ không còn nhân ngã, ta sẽ không thấy trở ngại ai là cộng sản, ai là quốc gia. Ta sẽ không còn sợ hãi ai sẽ là bạn ai sẽ là thù. Sự bình an tự tại trong tâm hồn sẽ giúp cho ta tạo mọi chiều hướng thuận lợi trong các bài viết lẫn hành động lời nói hầu không gây phản ứng bất lợi.


Hiện nay đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam cần phải quật khởi để sinh tồn, phát triển. Những kẻ vì danh và quyền lợi ở trong nước cũng như hải ngoại đều lần lượt bị loại để gạn lọc chỉ còn những con người thật sự phục vụ cho hai chữ Việt Nam.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880