72. PATIENCE OF THE KNOWER - CHỮ NHẪN CỦA NGƯỜI TRÍ

16 Tháng Giêng 200512:00 SA(Xem: 77251)
72. PATIENCE OF THE KNOWER - CHỮ NHẪN CỦA NGƯỜI TRÍ

Dec 5, 1992

Not only the students need to learn and to practice, but the Master also needs to do so.

In order to run his own show, his own play, he has to be well prepared physically, mentally, and emotionally. He has to be very patient and wait for the right time depending on the coordination between men and their environment.

A Clever Knower is someone who foresees with patience. Without patience, his vision can cause chaos for his life because what he says and acts ahead of time may bring problems. What he foresees is for the future, not for the time he has such vision. His vision will be changed if he says it to others as their thinking and acting accordingly will affect the happenings.

His vision cause chaos in their mind and it will be difficult for him to teach them. They will not listen to his teachings with understanding; they only follow him with fear and blindness.

It is hard "to know,” and as hard "to keep from telling" the vision.

It is easy to be the students, but it is difficult to be the Master who knows how to teach, to make them see.

Right teaching is making the students "see" and "wake up.” To do so the Master has to use his knowledge to understand each student and teach each of them with a different method depending on their level of education, their culture, belief, etc.

To run the show, the play, the Master should know the character of each actor, both in his real life and in the show; otherwise the performance will be failed because he uses the wrong person. He also has to know the reason to run the show.

The Knower always needs patience. In order to be patient and not having that feeling, he has to enjoy every moment of his life and has to go beyond time and space.

The Real Master might act as the Stupid so he can live with his fellow-beings without causing trouble. He does not have to tell, to prove what he sees ahead of time. He can only share knowledge but not vision.

To have vision, the Master's body and mind should be integrated with the cosmic energy and have the ability to reach the speed of light.

Vision helps him to know where to go, to have confidence, faith and to reinforce his strong will.

The seeing, the knowledge will know and meet each other and they will help each other for the whole plan, God's Plan.

8:35 AM -  Dec 5, 1992

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5-12-1992, 8:35 AM

Không phải chỉ có môn sinh mới cần học và hành, mà cả vị Thầy cũng cần làm như thế.

Để có thể tự mình điều khiển lấy màn hát, vở tuồng của chính mình, ông phải chuẩn bị kỹ lưỡng về vật chất, tinh thần, và cảm xúc. Ông phải thật kiên nhẫn và chờ đúng thời cơ theo sự phối hợp giữa người và cảnh.

Một Trí Giả Minh Mẫn là một người có thể thấy trước và biết kiên nhẫn. Thiếu kiên nhẫn, viễn ảnh này có thể tạo chao đảo cho đời sống của ông bởi vì người nói và làm trước thời gian chỉ mang đến phiền phức. Điều thấy trước chỉ dành cho tương lai, chứ không phải cho thời điểm mà người đó khởi lên viễn ảnh. Điều gì người đó nhìn thấy trong viễn ảnh có thể đổi thay nếu ông nói ra cho người khác vì hành động và ý nghĩ của họ nương theo đó sẽ gây ảnh hưởng đến điều xảy ra.

Ảnh tượng tiên tri của ông sẽ tạo hỗn độn trong tâm họ và ông khó mà dạy họ. Họ sẽ không nghe ông với sự hiểu biết, mà chỉ theo ông với sợ hãi và mù quáng.

Rất khó mà "biết," nhưng cũng rất khó mà "không nói ra" điều gì mình thấy trước.

Làm môn sinh thì dễ, nhưng rất khó làm một vị Thầy biết cách dạy, và giúp cho môn sinh thấy được.

Sự dạy dỗ đúng là làm cho môn sinh "thấy" và "thức tỉnh." Muốn được vậy, vị Thầy phải dùng tri thức để hiểu được từng môn sinh và dạy mỗi môn sinh và dạy từng người bằng một phương pháp riêng tùy theo trình độ học vấn, văn hóa, tín ngưỡng, , vân vân.

Để điều khiển lấy màn hát, vở tuồng, ông Thầy phải biết tính tình của từng diễn viên, cả trong đời thật lẫn trong màn hát, bằng không buổi trình diễn sẽ thất bại vì ông dùng sai người. Ông cũng phải biết lý do vì sao phải dựng màn hát.

Người Hiểu biết luôn luôn cần kiên nhẫn. Để giữ được kiên nhẫn và không có cái cảm giác đó, người này phải vui sống từng giây phút trong đời mình, và phải vượt trên thời gian và không gian.

Vị Thầy Thật có thể là một Kẻ Ngu hầu có thể sống chung với đồng loại mà không gây rắc rối. Ông không cần phải nói hoặc chứng minh điều gì ông nhìn thấy trước thời gian. Ông chỉ có thể chia sẻ kiến thức chứ không chia sẻ Viễn Ảnh.

Để có được viễn ảnh, thân và tâm của vị Thầy phải hòa nhập cùng năng lực vũ trụ và có khả năng đạt đến vận tốc ánh sáng.

Viễn ãnh giúp ông biết nơi nào đi đến, và có tự tin, niềm tin để trợ lực cho ý chí.

Tri kiến, Tri thức sẽ biết được và gặp được nhau, và sẽ hỗ trợ cho nhau trong kế hoạch chung, Kế hoạch của Thượng đế.
*****
Ghi chú: Một loạt bài có đánh dấu (**) trong các năm 1984, 1992, 1993 tác giả viết bằng Anh văn. Bản Việt văn do Nguyên Văn chuyển ngữ.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880