28. Cần yên tâm tiến bước. (26-5-14) 5 giờ sáng.

07 Tháng Bảy 201512:05 SA(Xem: 3759)
28. Cần yên tâm tiến bước. (26-5-14) 5 giờ sáng.

 

Sau chuyến hành hương tìm về gốc đạo thì sự biến chuyển của nội tâm càng lúc càng nhiều hơn, sự thanh lọc càng mạnh, những lo lắng bất an về người thân sẽ nhẹ dần, để thân tâm tự tại hơn mới có đủ khả năng viết được tác phẩm lịch sử đạo khó khăn này nhằm hữu lợi cho hai mặt đạo và con người.

Không phải đạo đã bị lu mờ mà do tâm con người đã lu mờ u tối nên không thấy đạo. Vai trò của truyền nhân của đạo là dùng chính cuộc đời và tâm huyết của mình để vén tấm màn sương đã khiến con người không thấy viên ngọc quý thiêng liêng của dân tộc Việt Nam nói riêng và loài người nói chung. Biết bao nhiêu vị Tổ ra đời giúp chúng sanh mà chúng sanh chỉ biết đến sau hàng trăm hay hàng ngàn năm sau.

Tâm thân ý của hành giả cần trụ để đáp ứng tam quy ngũ giới, đời đạo song hành, mới có đủ khả năng phục hưng mối đạo phù hợp với biến chuyển mới.

Mọi việc như đã thấy khi tâm đã tìm về gốc đạo thì tuy cách đây thời gian đã lâu và cách xa sông núi ngàn dặm ở Mỹ châu, nhưng những nơi bước tới thì thần khí đã đến trước. Nay thì thân đã đến 10 di tích của đạo và đời mà thần khí đã đến và dẫn đường để đến nơi bái lạy.

Tất cả những bài viết tâm linh đều có giá trị thông báo sự thật của quá khứ và chuyển biến của tương lai. Hành giả cần yên tâm tiến bước.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880