47. Tự tồn hay tự diệt là do người dân định đoạt. (11-8-14) 4 giờ sáng.

07 Tháng Bảy 201512:19 SA(Xem: 3922)
47. Tự tồn hay tự diệt là do người dân định đoạt. (11-8-14) 4 giờ sáng.

 

Tất cả những xáo trộn, đảo lộn tập trung vào một thời điểm, một thời gian nhất định nào đó, và ở một chu kỳ nào đó, là để đào luyện cho hành giả theo nhu cầu học hỏi và phát triển trí năng.

Trí năng, trí tuệ năng động trong sự không mà có một cách sống động. Ví như cơn bão trong sự thanh tịnh của trời đất. Vì cơn bão không có khả năng thay đổi trời đất và bầu khí quyển của cả một vũ trụ.

Những vật đổi, sao dời, những thay đổi của con người trong đó có Việt Nam. Các chế độ, con người và các chánh thể chánh quyền thay đổi, nhưng khối lực quy tụ tại Việt Nam không thay đổi.

Việt Nam thay đổi theo cơ trời không thay đổi theo con người mà con người sẽ được vận chuyển mạnh hay yếu theo thần khí của Việt Nam.

Việt Nam vận chuyển theo cơ trời và tự tạo nghiệp, giải nghiệp cũng theo chu kỳ. Muốn sớm cũng không được, muốn trễ cũng không được. Phải thay đổi, xáo trộn theo thời điểm của thiên cơ. Các chánh thể hay chánh quyền đều là những vật thể nhỏ bé. Cộng sản hay Quốc gia, chánh quyền hay người dân đều quyện lại với nhau do sự cộng nghiệp. Do đó mới có những đợt di cư từ Bắc vào Nam năm 1954 và những người vượt sự sống chết năm 1975 để thoát ra các nước khác. Tất cả những thay đổi, xáo trộn đều nằm trong dịch lý mà con người của một đất nước có liên hệ chặt chẽ, mật thiết với nhau.

Vận nước, vận đạo suy đồi thì con người của một quốc gia được đào luyện để thay đổi chính vận mạng của mình để vươn lên và gầy dựng lại.

Chánh quyền sai sẽ vẫn sai nếu người của dân tộc đó vẫn u tối cúi đầu. Và vận nước sẽ thay đổi nếu toàn dân biết tự phá tan màn u minh để vượt lên mà tự tồn và sinh tồn.

Các quốc gia đều nằm trong một quy luật bất di bất dịch. Tự tồn hay sinh tồn, tự diệt hay tận diệt đều do người dân của một quốc gia định đoạt.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880