79. Cái thức và hơi thở. (5-3-15) 9 giờ đêm.

07 Tháng Bảy 201512:40 SA(Xem: 3555)
79. Cái thức và hơi thở. (5-3-15) 9 giờ đêm.

 

Khi tu hành thật sự. Có chánh tâm, chánh tín, trì giới ta sẽ chuyển tâm từ bi, hỉ xả. Dần dần sẽ sáng suốt, giác ngộ đạt tánh không.

Tánh không đến một cách tự nhiên không do sự cố gắng đạt thành, mà thành đạt tánh không do thức giác buông xả những gì đã kềm tỏa, làm chủ cuộc đời mình, bộ óc phàm nhân của mình.

Sự an định cũng không do ta tìm mà có, mà phải buông, phải trút bỏ như một cái thùng trống đã đổ hết nước trong đó.

Sức mạnh của không tánh thật nhiệm mầu thay trong sự trầm lặng không âm thanh sắc tướng, không niệm khởi mà chỉ một sự an lạc tịnh không.

Sự trống không không phản hồi, không có âm thanh dội lại, như cục đá bay vào vũ trụ mênh mông không nơi đến để gây tiếng động mà là một sự yên lặng huyền diệu.

Tâm bình lặng trống không. Và vì bình lặng trống không nên không có gì lay chuyển hay thay đổi được. Vì không bị lay chuyển và không bị thay đổi nên không động tâm và vì không động tâm nên không tạo được sắc tướng hỉ nộ ái ố thất tình lục dục. Chỉ còn lại sự cảm nhận của cái biết, thức giác.

Gió mưa bão táp sẽ thổi vào sự trống không không vướng mắc. Đó là sự mầu nhiệm và là sức mạnh của sự trống không, không tính.

Tất cả chỉ còn lại cái thức và hơi thở.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880