NỘI DUNG

06 Tháng Bảy 201511:34 CH(Xem: 4585)
NỘI DUNG
DẪN NHẬP: Làm chứng nhân của thời đại........... 15

CHƯƠNG I: Sống trong tự nghiên túc của phật luật... 17

1. Con đường đòi hỏi sức mạnh của tánh không. (6-8-13)
2. Phải tiếp tục chia sẻ, đóng góp. (13-8-13) 10 giờ sáng.
3. Cần nghe, thấy, hiểu rõ mới góp công góp sức. (14-8-13) 9 giờ 30 sáng.
4. Tư tưởng lực sẽ cứu con tàu việt nam. (29-8-13) 4 giờ sáng.
5. Sống trong sự nghiêm túc của phật luật. (30-8-13) 3 giờ sáng.
6. Sức mạnh tỉnh thức giúp ta đứng vững. (2-9-13) 10 giờ đêm.
7. Tư tưởng lực giúp sự tồn vong nhân loại. (4-9-13) 5 giờ 30 sáng.
8. Mọi sự vật lộ rõ thật tướng khi ta tỉnh thức toàn diện. (5-9-13) 5 giờ sáng.
9. Phải dụng pháp trực tâm. (27-9-13) 5 giờ sáng.
10. Chân nguyên, trực tâm, trực tánh là một. (29-9-13) 6 giờ sáng.
11. Tu hành thật sự. (3-10-13) 5 giờ 30 sáng.
12. Có thiện tánh sáng trong hay chân nguyên thì không có người máy. (3-10-13) 8 giờ 30 sáng.
13. Quyết tâm đẩy lùi bộ máy lỗi thời. (6-10-13) 6 giờ sáng.
14. Hãy buông bỏ bộ máy tính người. (10-10-13) 5 giờ sáng.

CHƯƠNG II: Xiển dương chánh đạo và phục hưng chánh pháp................... 43


15. Thanh kiếm báu giúp ta đứng lên tiến bước. (29-11-13) 6 giờ sáng.
16. Lịch sử sống được. (30-11-13) 5 giờ 30 sáng.
17. Lực tự tồn sẽ giúp việt nam thay đổi. (11-12-13) 9 giờ sáng.
18. Công trình xây dựng lại căn nhà chung cho dân tộc. (20-12-13) 11 giờ sáng.
19. Cần tái lập lại quân bình tâm thân ý. (19-1-14) 10 giờ 30 tối.
20. Điều chỉnh công việc cho đúng thời đúng cách. (6-3-14) 7 giờ sáng.
21. Tâm nguyện sẽ đạt thành. (7-3-14) 5 giờ sáng.
22. Xây dựng lộ trình "tìm về gốc đạo". (8-3-14) 0 giờ 15 khuya.
23. Nhìn ra thiệt tướng của mình. (23-3-14) 5 giờ sáng.
24. Xiển dương chánh đạo và phục hưng chánh pháp. (4-4-14) 2 giờ sáng.
25. Thiếu hiểu biết mới mất gốc đạo. (28-4-14) 2 giờ sáng.
26. Một chuyến đi tâm linh quý báu. (14-5-14) (16 tháng 4 â.l) 0 giờ 30 sáng.
27. Mở rộng cánh cửa đạo. thứ bảy (24-5-14) 4 giờ sáng.
28. Cần yên tâm tiến bước. (26-5-14) 5 giờ sáng.
29. Cần dẹp đám tang. (27-5-14) 5 giờ sáng.
30. Không nhận quả dữ lẫn quả lành hay không hòa nghiệp dữ. (31-5-14) 1 giờ trưa.
31. Không phải tu cho có phép thần thông. chủ nhật (8-6-14) 0 giờ 30 sáng.
32. Ngọn cờ đạo. (11-6-14) 2 giờ sáng.
33. Hạt trân châu của dải đất hình chữ s. (30-6-14) 5 giờ sáng.

CHƯƠNG III: Dân tộc pháp giúp việt nam vực dậy ................... 75

34. Đạo sẽ phát khai rực rỡ. (3-7-14) 5 giờ sáng.
35. Thể hiện bằng người sống đạo. (6-7-14) 5 giờ sáng.
36. Tác phẩm đạo cần nhiều năm để hoàn tất. (6-7-14) 6 giờ sáng.
37. Không đặt tiêu chuẩn quá cao khi làm việc. (15-7-14) 5 giờ sáng.
38. Thức tỉnh càng muộn lo sợ càng tăng. (18-7-14) 3 giờ sáng.
39. Đại định là thấy biết rất rõ. (19-7-14) 5 giờ sáng.
40. Hướng về chiếc phao cứu tử. (21-7-14) 6 giờ sáng.
41. Đi đứng nằm ngồi trong nguồn đạo. (26-7-14) 6 giờ sáng.
42. Bửu sơn kỳ hương phật giáo hòa hảo là một. (27-7-14) 5 giờ sáng.
43. Phải thâm nhập tinh thần bửu sơn kỳ hương. (31-7-14) 6 giờ sáng.
44. Phải phối hợp bi trí dũng mới đạt tâm không. (5-8-14) 5 giờ 30 sáng.
45. Nhập định linh động toàn diện. (6-8-14) 5 giờ 30 sáng.
46. Năng lực bảo vệ đường tu. (9-8-14) 5 giờ sáng.
47. Tự tồn hay tự diệt là do người dân định đoạt. (11-8-14) 4 giờ sáng.
48. Đời giúp thăng tiến trên con đường đạo. (15-8-14) 4 giờ sáng.
49. Cùng phục vụ cho thế kỷ ánh sáng. (17-8-14) 5 giờ sáng.
50. Cuộc đời giả tạm nhưng hữu lợi. (6-9-14) 5 giờ sáng.
51. Dân tộc pháp giúp cho việt nam vực dậy. (8-9-14) 2 giờ sáng.
52. Sự khổ vì không chịu buông hay chấp nhận mọi sự vật như là. (10-9-14) 4 giờ sáng.

CHƯƠNG IV: Quay về gốc đạo ................107

53. Hợp nhất quay về gốc đạo bửu sơn kỳ hương. (16-10-14) 4 giờ 30 sáng.
54. Không tính hay trạng thái không hai. (9-11-14) 6 giờ 30 sáng.
55. Con đường tìm về gốc đạo. (10-11-14) 9 giờ sáng.
56. Một con đường độc lập và tự chủ. (17-11-14) 4 giờ sáng.
57. Tâm đạo triển khai khi tâm trần gục ngã. (23-11-14) 11 giờ sáng.
58. Giết sự sáng tạo. (3-12-14) 10 giờ sáng.
59. Tầm thường hóa chính mình hay sự không phản ứng. (5-12-14) 5 giờ sáng.
60. Cái tôi mất trong không tánh. (16-12-14) 9 giờ sáng.
61. Sự tự hại khi nuối tiếc quá khứ. (25-12-14) 5 giờ sáng.
62. Sức khỏe và công việc. (1-1-2015) 12 giờ trưa.
63. Định trong sự chuyển đổi bất biến. (4-1-2015) 6 giờ 30 sáng.
64. Đời sống thật của người già. (7-1-2015) 10 giờ sáng.
65. Không chần chờ buông rơi cái muốn. (9-1-15) 11 giờ sáng.
66. Bình tâm thì ít bệnh hoạn. (10-1-15) 11 giờ 30 sáng.
67. Cái thấy hướng dẫn tánh người. (14-1-15) 10 giờ sáng.
68. Cái thấy và biết bảo vệ tâm não người già. (16-1-15) 6 giờ sáng.
69. Thang thuốc bổ dưỡng nhất cho người già. (20-1-15) 9 giờ sáng.

CHƯƠNG V: Tánh không là sự giải thoát ....... 133

70. Có thấy, biết và tâm trống không, mới hòa. (21-1-15) 10 giờ 30 sáng.
71. Sự sáng suốt cần thiết như hơi thở của sự sống. (24-1-15) 11 giờ sáng.
72. Không xa rời mục đích đeo đuổi
73. Tánh không là sự giải thoát. (16-2-2015) 5 giờ 30 sáng.
74. Cần bình tâm vững chí cho tác phẩm đạo.
75. Hành động với sự trống không an định hay cái tôi chân nguyên. (1-3-15) 8 giờ 40 đêm.
76. Chân thành, trân trọng hai chữ tu hành. (2-3-15) 9 giờ đêm.
77. Buông xả để an định, giải thoát. (3-3-15) 9 giờ 30 tối.
78. Tự vấn, tự luận và tự giải. (4-3-15) 0 giờ 30 khuya.
79. Cái thức và hơi thở. (5-3-15) 9 giờ đêm.
80. Hành giác là hành động giác ngộ. (6-3-15) 3 giờ sáng.
81. Cần đánh tan nhân ngã để sáng tác. (6-3-15) 4 giờ sáng.
82. Sự động và tịnh trong không tính. (9-3-15) 11 giờ 30 sáng.
83. Buông xả là nhớ rõ với tâm bình an tự tại. (25-3-15) 2 giờ 30 sáng.
84. Có trí huệ luôn quán chiếu trong thể định. (8-4-15) 5 giờ 30 sáng.
85. Muốn giữ tánh không phải hóa giải và giác ngộ. (10-4-15) 5 giờ sáng.
86. Đức thầy luôn hiện diện trong tâm mỗi tín đồ. (16-4-15) 1 giờ sáng.
87. Tu tập để vượt sự thấy nghe hay con đường trung đạo. (23-4-15) 4 giờ sáng.

TIỂU SỬ TÁC GIẢ NGUYỄN HUỲNH MAI .....................161
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880