73. Tánh không là sự giải thoát. (16-2-2015) 5 giờ 30 sáng.

07 Tháng Bảy 201512:37 SA(Xem: 3582)
73. Tánh không là sự giải thoát. (16-2-2015) 5 giờ 30 sáng.

 

Chỉ có tánh không mới có khả năng giúp hành giả được an lạc.

Chỉ tánh không mới giúp hành giả không đi lạc đường đạo.

Chỉ tánh không mới giúp hành giả không xa rời mục đích, lý tưởng đạo mà mình đã chọn.

Chỉ tánh không mới giúp hành giả quên cái ngã và sống hài hòa với tha nhân.

Chỉ có tánh không mới giúp hành giả có đủ năng lượng tiếp tục hành trình và không gục ngã trước khi hoàn thành sứ mạng.

Tánh không là mấu chốt cho người tu tại gia, lẫn tu sĩ theo bất cứ pháp tu nào và tôn giáo nào.

Tánh không là sự giải thoát, không những sau khi chết mà ngay cả lúc hiện tiền tại thế gian.

Tánh không là sự giải thoát.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880