3. Tham Sân Si

28 Tháng Tám 200712:00 SA(Xem: 72057)
3. Tham Sân Si
6-1984

Người nói cho mà không cần nhận là người cần nhận hơn ai hết.

Người nói đại ngã là chỉ nghĩ đến cái ngã.

Người nói đến tình người chỉ nghĩ đến mình vì chính họ là người thèm khát và thiếu thốn tình yêu thật hơn ai hết.

Người nói đến tình người cô đơn hơn ai hết.

Người nói không cần ai hiểu, cần người khác hiểu mình hơn ai hết.

Kẻ nói thương người lại hận con người hơn ai hết.

Kẻ nói tha thứ thì lại không biết tha thứ cho ai.

Kẻ nói không tham lại tràn đầy tham vọng.

Kẻ nói hy sinh lại chẳng biết hy sinh là gì.

Kẻ nói tu lại chẳng bao giờ tu.

Kẻ nói mình rộng lượng lại càng ích kỷ.

Kẻ nói không ai hiểu mình lại chẳng hiểu ai cả.

Kẻ nói biết lại chẳng biết gì.

Kẻ nói có hiếu bất hiếu hơn ai.

Kẻ nói mình quân tử hết sức tiểu nhân.

Kẻ nói hòa bình mang lại chiến tranh.

Kẻ nói xây dựng cộng đồng lại phá nát cộng đồng.

Kẻ nói làm văn hóa nghệ thuật lại làm suy thoái văn hóa nghệ thuật.

Kẻ nói phục vụ Đạo lại làm Đạo suy đồi.

Kẻ nói đoàn kết lại chia rẽ.

Kẻ nói yêu nước, yêu dân tộc, lại chẳng biết yêu nước yêu dân tộc của mình.

Kẻ nói không ghen lại ghen hơn ai hết.

Kẻ nói biết yêu thương lại chẳng biết yêu thương là gì.

Kẻ đi dạy người khác yêu thương lại phải học để biết yêu thương.

Kẻ muốn dạy người khác chừng nào lại phải học của người khác chừng nấy.

Kẻ nói mình thật sự yêu lại tràn đầy tham vọng trong tình yêu.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880