7. Sự Trường Cửu (6-84)

28 Tháng Tám 200712:00 SA(Xem: 74065)
7. Sự Trường Cửu (6-84)

6-1984

Nếu Vô Ngã thì làm gì có Đại Ngã õ.

Đại ngã là gì?

Đại ngã là thập loại chúng sanh, là Nhân Loại.

Nhân Loại Chúng Sanh chỉ có khi có Ngã. Nếu Vô Ngã thì làm gì có Nhân Loại Chúng Sanh. Nếu nói, nghĩ đến Nhân Loại Chúng Sanh hóa ra ta còn nghĩ
nhiều quá đến ta chăng?

Như vậy Tâm Thật chỉ có khi Diệt Ngã và Đại Ngã õ.

Tâm Thật chính là Hư Không Đại Định, là Vô Ngã và vô Đại Ngã. Khi đó ta mới hòa mình với vũ trụ vì vũ trụ và ta là một, là sự Trường Cửu vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880