137. Không chuyển nghiệp cho người

07 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 81705)
137. Không chuyển nghiệp cho người

20-2-2002 - 9:00 sáng

Không bao giờ và không bao giờ nên giải nghiệp chướng của người khác.

Ta đến đây để phục vụ đạo, phục vụ con người chứ không hướng dẫn mỗi cá nhân. Mỗi cá nhân phải tự tu tự tiến và tự giải trừ nghiệp quả. Ta chỉ có thể giải cho người quá cố chứ không giải cho người hiện tại. Người hiện tại nếu có tâm tu hành xửa đổi thì nhìn ta để hồi tâm chuyển hướng chứ ta không gánh vác cho họ. Ta chỉ cho họ một con đường đi, con đường sống và tu tập.

- Nhiệm vụ phục vụ Đạo là gì?

- Đạo không mờ ố mà chỉ người bị mờ ố. Nếu người làm ô danh đạo thì người lãnh nghiệp quả và tự trả quả.

-  Làm sao để giải cộng nghiệp?

-  Phải lo phát triển đạo.

- Phát triển đạo bằng cách nào?

Đưa cái hay cái đẹp để giải cái xấu. Nếu càng nhiều người biết được cái hay cái đẹp của đạo mà chuyển hướng hồi tâm để tu hành tinh tấn tiến đến giải thoát vì họ có khả năng tự giải nghiệp quả thì sự cộng nghiệp được giải tỏa. Đạo sẽ phát quang sáng ngời, công nghiệp đó quả là to lớn cho người biết phục vụ đạo, đem sự hữu lợi đến mọi sanh linh vạn vật của thời mạt pháp.

Chu kỳ của Việt Nam chuyển đổi không ngừng, không nên vì ảnh hưởng của một số nhỏ mà chùn bước làm hỏng việc lớn.

Sự quyết tâm, biết dứt khoát không yếu đuối về tình cảm cá nhân hay gia đình là đúng thời, đúng lúc. Đó là sự sáng suốt nhờ ở sự thức tỉnh luôn luôn. Càng quyết tâm, tịnh tâm, càng sáng suốt, trí tuệ càng minh mẫn từ kỹ thuật bên ngoài cho đến sự thức giác của nội tâm, không có gì là mất trong chương trình tu tập. Con đường tu càng ngày càng tiến, đi đúng đường càng phát triển nội tâm. Sự sáng tạo sẽ khai phóng tâm linh chẳng những giúp cho trí tuệ sáng suốt mà còn giúp cho sự thông minh để theo đuổi kỹ thuật vi tính để nhờ phương tiện mạng lưới toàn cầu phổ biến đạo được sâu rộng khắp trên thế giới. Đó là do đời đạo song tu mới đúng với hai câu "Khắp thế giới liên dây Hòa Hảo - Khắp hoàn cầu đổi sắc thay hình."

Việt Nam đổi sắc là đổi màu cờ, đổi hình là việc cắt đất cho Trung cộng. Sự việc CSVN cắt đất để chuyển lòng dân và chuyển theo hướng thuận để gây căm phẫn trong lòng dân, một trong chất xúc tác quan trọng để phối hợp với nhiều lý do chuyển đổi Việt Nam.

Khắp hoàn cầu đổi sắc thay hình đúng với nhiều quốc gia trên thế giới đã thay đổi chế độ và cắt chia ra nhiều quốc gia nhỏ.

Lời của chư Phật đã không sai trong sự thay đổi từ đó đến nay và sự chuyển đổi đang tiếp tục.

Người có phận sự phải phấn chấn lên, mạnh mẽ tiếp tục con đường mình đi đừng sao lãng và cũng đừng chán nản. Mỗi bước đi đều có ý nghĩa và chủ đích (dù muốn hay không đều có sự hữu lợi).

Mọi việc khác đều có ơn trên sắp đặt. Tuyệt đối không muốn chuyển nghiệp cho ai và gánh vác cho ai nữa. Phục vụ Đạo, đi vào Đại thừa. Hữu lợi cho quần chúng, đám đông đang khao khát một con đường sáng.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880