8. Nghệ Thuật Thật (6-84)

28 Tháng Tám 200712:00 SA(Xem: 72293)
8. Nghệ Thuật Thật (6-84)
6-1984

Không gì mạnh mẽ cho bằng cái thật. Cái thật chiến thắng cả nghệ thuật và sự điêu luyện.
Cái thật làm chủ cả nghệ thuật và sự điêu luyện. Đó mới là nghệ thuật thật (the real art).
Nghệ thuật thật không qua tiến trình học hỏi, nó xuất phát từ sự thật.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880