98. Nước Việt Nam tự chọn lãnh đạo

06 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 72605)
98. Nước Việt Nam tự chọn lãnh đạo
9-2-1993

Trên con đường Đạo hay con đường đời đều chỉ có một con đường hoặc chánh hoặc tà mà ta phải lựa chọn. Những kẻ đi lưng chừng nửa chánh nửa tà hay chỉ đi đường tà là chưa giác ngộ, chưa được sự hướng dẫn, chưa bước vào ánh sáng.

Người đã cởi bỏ được vô minh, bước được ra ánh sáng, biết được sự mầu nhiệm của thiêng liêng, biết được thiên cơ, có bổn phận phải hướng dẫn những kẻ vô minh. Phải thương họ như thương mình, vì mình cũng đã sống trong vô minh. Đừng thù ghét hay chê bai họ vì như vậy là mình thù ghét hay chê bai chính mình.

Thiên cơ biến chuyển liên tục theo đà giác ngộ của nhân loại. Nếu con người sớm giác ngộ, sự biến chuyển sẽ thanh nhẹ. Nếu con người còn quá u tối, tàn ác, thì sự biến chuyển mạnh mẽ như vũ bão, để đánh tan màn u minh.

Vô thần giác ngộ thay đổi càng sớm sự biến chuyển càng nhẹ. Lòng tham càng lớn làm cho họ trì trệ thì sự đổ máu càng nhiều. Những kẻ vì quyền lợi chạy theo vô thần sẽ bị đứt đường, không lối thoát, và sẽ bị sàng xảy, không xứng đáng là nhưng lãnh đạo tốt cho quốc gia Việt Nam sau này. Lãnh đạo sẽ xuất hiện ra từ mọi tầng lớp, từ bậc thức giả cho đến kẻ bần cùng. Lợi danh, tiền tài luôn luôn là một bài thi tuyệt hảo để thử thách con người từ mặt Đạo đến mặt Đời để các nhà lãnh đạo chánh trị, tôn giáo, lẫn kinh tế bị sàng xảy, thanh lọc.

Có sự thanh lọc này mới đưa ra nhiều khuôn mặt chân chính vì quốc gia, dân tộc, vì toàn dân. Chừng đó nước Việt Nam sẽ tự chọn ra những lãnh đạo xứng đáng.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880