52. Hành Trình Mới, Tác Phẩm Mới

21 Tháng Sáu 20188:06 CH(Xem: 2246)
52. Hành Trình Mới, Tác Phẩm Mới
17-07-2016.      4 giờ sáng.

Như đã dự kiến trước khi Mẹ qua đời, là hành giả bước qua một giai đoạn mới.

Mỗi giai đoạn của cuộc đời hành giả có những biến chuyển từ việc đạo đến việc đời. Môi trường, đời sống, công việc, người giao tiếp, nơi đến đều có những thay đổi, nhưng hành giả luôn giữ tâm bất loạn, là điều thiết yếu cho cuộc đời hành đạo tu học của mình, có lợi lạc cho chính mình và cho giới trẻ.

Muốn giữ tâm không, tâm bất loạn, cần nhứt là luôn thức tỉnh, tỉnh trí, và luôn chấp nhận sự vật “như là”. Có chấp nhận sự vật như là thì con đường tu của mình mới tiến được.

Chấp nhận những gì mình trước kia không chấp nhận, là bước qua một bài học đạo, học đời để tiến bước. Mỗi khó khăn chông gai là một bài thi để bước qua sự khó khăn trong tâm thức của chính mình và hoàn cảnh mình phải gắn liền, do duyên nghiệp mà mình phải chịu khi được sanh ra trong cuộc đời giả tạm này.

Cuộc đời tuy giả tạm, nhưng chính cuộc đời này mới cho ta cơ hội đến với người với đời để học, để trau dồi, để hành đạo cho sự tiến hóa của tâm linh.

Phải chấp nhận đời thì tâm linh mới có cơ hội học hỏi để tiến hóa. Vậy thì cuộc sống trong đời và cuộc sống tâm linh tuy hai mà một, bất khả phân.

Càng từ chối cuộc đời thì tâm linh lại càng bất an, quằn quại như con cá giẫy chết vì thiếu nước. Chấp nhận đời thì cá được lội xuôi dòng, tiến lần từ sông ngòi ra biển rộng.

Hãy nhẹ nhàng với chính mình, nhẹ nhàng với đời sống xung quanh, với những liên hệ khác biệt, dù hợp hay không hợp, dù thích hay không thích, thì cuộc đời mới, giai đoạn mới, hành trình mới, sẽ bớt sỏi đá chông gai hơn; con đường đi sẽ có nhiều mới mẻ để học hỏi thu nhặt, để tạo nên những tác phẩm mới, quyển sách mới, có nhiều lợi lạc cho thế hệ trẻ ngày mai.

(Ghi chú: Vừa tổ chức lễ 49 ngày Mẹ mất ở nhà và hôm sau Chủ Nhật tại Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo).
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880