NỘI DUNG

21 Tháng Sáu 20186:20 CH(Xem: 2896)
NỘI DUNG
MỤC LỤC

DẪN NHẬP
ĐỘC LẬP VÀ TỰ CHỦ
LÀ CON ĐƯỜNG TỰ CỨU LẤY MÌNH


CHƯƠNG I: TÂM KHÔNG LÀ CÁNH CỬA SÁNG TẠO
01.- Tâm Không Là Viên Thuốc Nhiệm Mầu...............11
02.- Tính Không Giúp Giải Thoát Trong Sự Sáng Tạo...............12
03.- Âm Mưu Tôn Giáo Hay Ý Thức Hệ Rồi Sẽ Lụi Tàn...............15
04.- Tính Không Là Cánh Cửa Sáng Tạo...............17
05.- Sự Thông Thái Của Thế Hệ Trẻ...............18
06.- Cán Cân Sẽ Bớt Nghiêng Về Ác Nghiệp...............21
07.- Sống Đạo Để Phục Vụ Đạo...............22
08.- Tuổi Già Không Trở Ngại Cho Tư Tưởng Đạo...............24
09.- Bửu Sơn Kỳ Hương Giúp Hồi Quy Nguyên Bổn...............25
10.- Dùng Lời Dạy Của Phật, Của Đức Thầy Một Cách Bất Chánh Là Tự Đọa Vào Địa Ngục Vô Minh...............27
11.- Không Xây Dựng Sản Phẩm Đạo...............28
12.- Dụng Phật Pháp Phải Chánh Tâm...............30
13.- Chất Luyện Kim Của Tác Phẩm Đạo...............31

CHƯƠNG II: HÀNH TRÌNH HƯỚNG THƯỢNG
14.- Thế Giới Trống Không Mầu Nhiệm...............35
15.- Xây Dựng Cho Dân Tộc Việt...............36
16.- Hiều Người Hiểu Đạo Mới Đi Đúng Cơ Đạo...............37
17.- Sự Khó Khăn Bắt Đầu Từ Hành Giả...............39
18.- Nếu Không Buông Thì Tự Cắt Đứt Đường Tu...............40
19.- Hành Trình Hướng Thượng...............42
20.- Quốc Gia Sẽ Đại Loạn Khi Hận Thù Và Cái Ác Lên Cực Điểm...............44
21.- Mầu Nhiệm Của Sự Khổ...............45
22.- Cần Tránh Người Giả Đạo...............46
23.- Một Biến Cố Lịch Sử Cần Được Làm Sáng Tỏ...............48
24.- Tâm Không, Tâm Kim Cang Bất Hoại...............49
25.- Không Sờn Lòng Trước Trăm Tai Vạn Ách...............51
26.- Trụ Trong Tánh Không Vô Tướng...............53
27.- Tình Yêu Nhân Loại Của Đức Thầy Là Bình Nước Cam Lồ...............54
28.- Một Hành Động Đáp Ơn Thầy Tổ...............56

CHƯƠNG III: GIÁ TRỊ TỪ SỰ ĐỘC LẬP
29.- Ý Nghĩa Của Bông Sen Và Ngọn Cờ Dà...............61
30.- Sự Sáng Tạo Đến Khi Xuất Thần, Nhập Định...............62
31.- Sự Vô Giá Của Giới Luật Nội Tâm...............64
32.- Muốn Hành Quán Không , Phải Định...............65
33.- Từ Không Trở Về Có Như Một Cái Chớp Mắt...............67
34.- Giá Trị Từ Sự Độc Lập...............68
35.- Thiền Quán Giúp Nội Tâm An Định ...............69
36.- Tu Thầm Kín Và Tu Trình Diễn Hay Thầm Kín Tu Tập Là Điều Thiết Yếu. ...............72
37.- Không Thể Bào Chữa Việc Lấy Đạo Tạo Đời ...............73
38.- Giảng Đạo Và Hành Đạo Phải Đồng Bộ Song Hành ...............74
39.- Thu Ngắn Con Đường Tìm Về Gốc Đạo ...............76
40.- Chủ Quan Là Tự Bịt Mắt Mình ...............77
41.- Tu Giải Thoát Hay Làm Kịch Sĩ Tôn Giáo ...............78
42.- Một Quốc Gia Thiếu Đạo Đức Dễ Bại Hoại ...............79
43.- Hiếu Đạo ...............81
44- Dập Tắt Ngọn Lửa Tự Khởi Để Độc Lập Tự Chủ ...............82
45.- Phải Hành Hiếu Rồi Mới Có Khả Năng Nói Về Chữ Hiếu ...............84
46.- Bước Vào Giai Đoạn Mới ...............85
47.- Mẹ Ra Đi Thanh Thản Nhẹ Nhàng. ...............87
48.- Tiểu Sử Bà Quả Phụ Nguyễn Long Thành Nam Nhủ Danh Nguyễn Hòa An ...............90

CHƯƠNG IV: ĐẠO SẼ PHỤC HƯNG RỰC RỠ
49.- Tánh Không Giúp Thấy Rõ Sự Vô Thường ...............95
50.- Tấm Gương Sáng Hành Giả Phải Noi Theo ...............97
51.- Mẹ An Vui Trong Ánh Sáng Từ Bi Của Chư Phật ...............98
52.- Hành Trình Mới, Tác Phẩm Mới ...............100
53.- Lột Mặt Nạ Chính Mình ...............102
54.- Đạo Sẽ Phục Hưng Rạng Rỡ ...............104
55.- Đạo Còn Là Đất Nước Còn ...............105
56.- Chánh Tâm Chánh Giác An Định Thật Sự ...............106
57.- Kiên Nhẫn, Bền Chí, Không Bỏ Cuộc ...............107
58.-Tình Cảm Còn Nghiệp Lực Còn ...............108
59.- Huyền Cơ Bất Khả Tư Nghì ...............110
60.- Trải Nghiệm Lẽ Vô Thường ...............111
61.- Tánh Không Chẳng Lìa Xa Có ...............112
62.- Kỷ Luật Nghiêm Minh Của Phật Pháp ...............113
63.- Truyền Đạo Phải Sống Đúng Với Đạo ...............115
64.- Con Đường Đi Tới Do Ta Định Đoạt Hay Sự Tự Cứu ...............116
65.- Củng Cố Sự Tự Chủ ...............118
66.- Phá Bỏ Hình Tướng Tu ...............119
67.- Tu Phải Tỉnh ...............121
68.- Người Tu Và Truyền Thông Đại Chúng ...............122

CHƯƠNG V: PHỤC HƯNG ĐẠO GIÁO DÂN TỘC
69.- Định Để Biết Dứt Hay Tạo Nghiệp ...............127
70.- Chu Kỳ Tam Nguyên Tân Thiên Niên Kỷ ...............128
71.- Ý Chí Mạnh Để Giữ Vững Lập Trường ...............130
72.- Để Không Uổng Một Đời Người ...............131
73.- Tánh Không Là Trạng Thái Tự Giải ...............132
74.- Phân Định Rõ Rệt Tình Thương Và Tình Cảm Giúp Ta Thăng Tiến ...............134
75.- Sáng Suốt, Giác Ngộ Và Tỉnh Thức Toàn Diện ...............135
76.- Chương Trình Làm Việc Cần Chú Tâm ...............137
77.- Đi Sát Với Hạnh Lành ...............138
78.- Sự Sống Bừng Dậy Cho Tác Phẩm Mới ...............140
79.- Ta Tìm Lại Chính Ta Hay Bước Trọn Con Đường ...............141
80.- Không Tánh Mầu Nhiệm Là Bước Đi Của Đức Huỳnh Giáo Chủ ...............143
81.- Ngọn Lửa Của Mật Giáo Vô Vi Hay Mật Khẩu Chân Truyền...............145
82.- Tùy Phong Hóa Dân Sanh Phù Hạp...............146
83.- Không Chỉ Định Tâm Trong Lúc Thiền Quán...............148
84.- Tâm Đạo Của Cha Mẹ...............150
85.- Ý Nguyện Phục Hưng Đạo Giáo Dân TộC...............151
86.- Học Hỏi Để Xây Dựng Đạo Giáo Dân Tộc...............152
87.- Giả Tu Sẽ Uổng Phí Đời Người...............153
88.- Viết Sử Bằng Máu Và Nước Mắt...............155
89.- Chánh Niệm Giúp Hành Xử Chân Chánh...............156
90.- Trao Đổi Hay Thuyết Trình Giáo Lý Phật Giáo Hòa Hảo...............158
91. -Tiếng Nói Thiện Tâm Bác Ái Là Tiếng Chuông Tân Thiên Niên Kỷ...............161
92: Công Ơn Dạy Dỗ Của Tổ Thầy...............162

PHỤ LỤC: BỐN DI TÍCH QUAN TRỌNG CỦA ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN
1- Chùa Tây An Cổ Tự ở Long Kiến, An Giang...............169
2- Trại Ruộng ở Thới Sơn, An Giang...............170
3- Trại Ruộng ở Láng Linh, Châu Đốc...............172
4- Chùa Tây An ở Núi Sam, An Giang...............175
Một Số Hình Ảnh Di Tích...............179
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880