22. Cần Tránh Người Giả Đạo

21 Tháng Sáu 20187:29 CH(Xem: 2392)
22. Cần Tránh Người Giả Đạo
31-12-2015.    4 giờ 30 sáng.

Khi đạt tâm không thì lời nói và hành động phát xuất từ đâu? Từ tim hay óc?

Có phải tim là đạo mà óc là đời?

Khi đạt tâm không thì ta vượt được lý luận lợi lạc hơn thua, tính toán và vượt được cảm tính thương ghét, buồn giận.

Vượt tim óc không có nghĩa là không có tim óc mà phải có sự phối hợp hài hòa của cả hai để đi đến hành động không nhân ngã mà phải hướng đến chánh kiến, hướng đến một tình thương đại đồng trong sự khách quan.

Tu tập, thực hành nghiêm túc sẽ tiến hóa. Tiến hóa trong sự an định và sáng suốt. Muốn được như thế phải có sự tự kiểm luôn luôn để không trở nên mê tín. Mê tín là con đường nguy hiểm nhất đối với người tu. Một là tự bái phục chính mình rồi trở nên tự cao ta đã thuần thục đạo, muốn làm thầy, muốn có đệ tử. Hai là mê muội hoặc bái phục người hơn mình, thay vì xưng tụng Phật, tu theo lời dạy của Phật, lại đi xưng tụng những người giả tu, giả Thầy, giả Phật.

Con đường tu là con đường đạo, một con đường đi đến an lạc, nhưng đó là con đường nguy hiểm nếu ta không bước vào chánh đạo, chỉ bước trật một bước là hại cả một đời người.

Tu tập, muốn đứng vững ta cần phối hợp luôn luôn giữa tâm và trí, tim và óc, để ngọn đèn trực tâm giác ngộ luôn được sáng tỏ, soi cho ta bước những bước đi dù mau chậm vẫn tiến về con đường sáng rực minh quang mà ngón tay của Phật đã chỉ hướng.

Tâm trí luôn vững vàng trên con đường đạo để tránh mê muội sai lầm trước sự tinh khôn mưu mẹo của những ông Thầy, ông Phật giả đạo gạt đời trong thế kỷ 21 của Thời Kỳ Mạt Pháp.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880