03. Âm Mưu Tôn Giáo Hay Ý Thức Hệ Rồi Sẽ Lụi Tàn

21 Tháng Sáu 20186:54 CH(Xem: 2289)
03. Âm Mưu Tôn Giáo Hay Ý Thức Hệ Rồi Sẽ Lụi Tàn
10-08-2015.      5 giờ sáng.

Sự sống trở nên quan trọng và là điều kiện tất yếu để có cảm hứng, và từ sinh lực cảm hứng đó mới có sự sáng tạo. Sáng tạo trong mọi lãnh vực từ tư tưởng, kỹ thuật đến nghệ thuật.., trong mọi môi trường, bao gồm cả tôn giáo, đạo.

Phật Giáo, Phật Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương, Phật Giáo Hòa Hảo, lần lượt ra đời do sự sáng tạo linh diệu từ tâm thiện lành, nguyện cứu rỗi, giải thoát con người khỏi đau khổ, trầm luân, thoát khỏi bóng tối của sự u mê, sai lầm, bạc nhược… do các bậc đắc pháp giác ngộ dẫn dắt.

Sự sáng tạo từ những bậc chân sư trở lại với con người, trong mỗi thời kỳ thay đổi và tiến hóa của thời gian và không gian, trong đó loài người sống. Mỗi chặn đường của loài người đều cần có sự chỉ đạo phù hợp với môi trường sống, để có thể cùng sống sao cho nhịp nhàng đồng điệu giữa đạo và đời, như thế nào để tránh mâu thuẫn tạo ra thù hận giết chóc lẫn nhau.

Sự sáng tạo từ đạo, từ tôn giáo, từ tư tưởng nhân ái, thiện lành, từ tình yêu đạo, yêu đời, sẽ giúp con người hướng đến giải thoát; giải thoát khỏi giáo điều, khỏi gông cùm của ý thức hệ, hay của tôn giáo nào muốn trói buộc tín đồ nhằm tạo ra những đội quân tôn giáo.

Vũ khí, bom đạn, tự nó không giết người, nhưng những đội quân tôn giáo, đội quân ý thức hệ, sẽ dùng nó để hại người vì muốn thống lãnh con người và kềm kẹp con người, biến con người thành tù nhân của họ.

Đội quân tôn giáo, hay đội quân ý thức hệ, đều nguy hiểm như nhau. Cả hai đều ngông cuồng, mù quáng, chỉ biết tuân lệnh những kẻ thống lãnh, lãnh tụ; những người đã dùng mưu đồ tôn giáo hay ý thức hệ để phục vụ cho chính họ thay vì cho hạnh phúc, cho sự sống của tín đồ hay người dân của họ.

Tóm lại, mưu đồ tôn giáo hay mưu đồ ý thức hệ đều tàn độc như nhau.

Các mưu đồ tôn giáo hay ý thức hệ thay đổi theo thời gian. Sự yếu mạnh của mưu đồ cũng thay đổi tùy theo tiến hóa của con người theo chiều hướng nào. Con người có bị dục vọng làm chìm đắm trong u mê, hay trở nên giác ngộ, sáng suốt để tìm cách thoát khỏi ngục tù gông cùm của tôn giáo hay ý thức hệ hay không.

Nhìn trên thế giới thì sự cân bằng trở nên rõ rệt. Nhiều quốc gia đã hướng đến việc mở rộng chân trời mới, tiến tới tự do, giải thoát. Có rất nhiều con người đã hướng đến tình yêu và tự do, thoát khỏi ràng buộc kỳ thị của những tôn giáo muốn thống lãnh loài người bởi sự khắt khe của các giáo điều.

Âm mưu của tôn giáo và ý thức hệ muốn ngu hóa loài người rồi sẽ tàn dần theo tiến hóa của thời gian và sự thức tỉnh của loài người trong tân thiên niên kỷ.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880