01. Tâm Không Là Viên Thuốc Nhiệm Mầu

21 Tháng Sáu 20186:42 CH(Xem: 2487)
01. Tâm Không Là Viên Thuốc Nhiệm Mầu
04-08-2015.    3 giờ sáng.

Con đường đạo luôn có nhiều thử thách. Trước nhất do con người và hoàn cảnh xung quanh luôn thay đổi, và vì con người của ta trì trệ không thay đổi, nên buộc phải gặp chuyển biến trong sự bất biến của nội tâm vì đạo.

Sống vì đạo với tâm không, sẽ giúp ta không bị loạn tâm trước mọi khó khăn hay thử thách.

Việc đạo không những đem cả cuộc đời để phục vụ hay phục hưng, mà còn liên tục cả nhiều đời kiếp nữa. Nếu kiếp này vì lý do nào đó chưa xong, ta sẽ tiếp tục ở nhiều hậu kiếp.

Khi biết như thế, ta sẽ không bị thúc bách; sẽ không phát sinh sợ hãi lúc lìa đời nhận thấy những việc đạo mình muốn thực hiện vẫn chưa hoàn tất.

Có biết bao đại công trình cho quần sanh, từ khoa học đến nhân văn, đã không thể thực hiện được trong một kiếp người, mà phải trải qua bao thử nghiệm, chấn chỉnh, chu toàn, liên tục trong nhiều kiếp hay hằng hà sa số kiếp của hằng hà sa số người.

Nếu ta vội vàng, hấp tấp, lo âu, chỉ làm cho công trình thêm khó khăn, trở ngại, có thể còn trở nên bí lối, tắt đường.

Muốn thực hiện được một công trình đạo, nói rõ hơn là phục hưng chánh pháp, phải cật lực làm việc và hành đạo với tâm không, với chân tình, với lòng yêu thương tràn ngập, mới hóa giải được các khó khăn nghịch cảnh trên con đường phục nguyên đạo pháp.

Trong mỗi giai đoạn làm việc, điều thiết yếu là cần có khoảng thời gian thanh lọc. Sức khỏe tâm thân là nhu cầu rất mực cần thiết để công trình được khai triển thông suốt.

Tâm không luôn là viên thuốc nhiệm mầu hóa giải mọi khó khăn, khúc mắc, của đời sống, con người, và hoàn cảnh của người tu.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880