24. Tâm Không, Tâm Kim Cang Bất Hoại

21 Tháng Sáu 20187:31 CH(Xem: 3412)
24. Tâm Không, Tâm Kim Cang Bất Hoại
10-01-2016.      6 giờ 30 chiều.

Vượt trên sự hiểu biết, hoặc là, “tinh chất” (essence of the knowledge) của sự hiểu biết là gì?

Đó chính là cái vô của khoảng không gian, mà cũng là cái hữu của tất cả vạn vật muôn loài. Đó là cả một vũ trụ mênh mông, chứa đựng bất khả tư nghì hóa hóa sanh sanh ra biết bao loài hữu hình, vô hình, sinh vật, thực vật… hằng hà sa số vật, loài, chất… trong đó có cái ta nhỏ nhoi, vô nghĩa. Khoảng không đó cũng chính là cái tâm không trong bản thể của từng con người nhỏ bé chừng như vô nghĩa đó. Đó là tiểu vũ trụ trong đại vũ trụ. Đó cũng chính là Phật Tâm hay Hạt Giống Phật trong từng con người.

Cần phải bước vào và tu tập trong cái tâm không huyền diệu đó thì sự hiểu biết về trần gian nhỏ bé này mới có ích lợi, kiếp người mới có ý nghĩa. Hay nói khác hơn, là ta phải vượt, vượt trên sự hiểu biết, vượt trên mọi sáng tạo để trở về cái khoảng không đó, cái lò luyện kim không tính đó.

Đó chính là tâm Kim Cang Bất Hoại, cực kỳ cứng rắn, trong sáng, tinh khiết. Đó mới chính là con đường mà các bậc chân tu phải đến – cái nguồn gốc, cái chánh gốc của mọi niềm tin của tôn giáo.

Tâm Kim Cang chứa đựng mọi hiểu biết về căn cơ, vũ trụ muôn loài. Đó là Tâm Không, là Tâm Bát Nhã của Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát. Tâm Kim Cang được trui luyện nung nấu từ vạn đại hằng hà sa số kiếp, được tỏa sáng trong giây phút xuất thần của một kiếp người, còn gọi là “đắc đạo” hay “giác ngộ”.

Tâm Kim Cang hay Tâm Không không hề có sự phân biệt, mà chỉ có sự hiểu biết, vì chúng sanh vốn dĩ là bình đẳng tánh trí. Chỉ có tu tập chưa đến nơi đến chốn, chỉ có hiểu biết nửa vời, chỉ có quy ngã ích kỷ mới mãi còn phân biệt, và từ tính phân biệt phát sinh đau khổ.

Người chọn đường tu mà không bước được vào thể định Kim Cang thì không thoát được sự khổ mà sẽ luôn luôn vấn vương với tình cảm thương ghét, vướng vào nghiệp quả, vì khi tâm ta còn động thì nó sẽ bị cuốn hút luân chuyển vào nhân quả liên hồi, chỉ vì thiếu tỉnh thức, thiếu sáng suốt, chưa vượt cái tâm bình thường để trở về cái tâm nguyên khởi.

Cái tâm trong sáng nguyên khởi đó là Tâm Không, Tâm Kim Cang Bất Hoại.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880