108. GIEO CHỦNG TỬ BỒ ĐỀ CHO THẾ HỆ TRẺ

23 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 71787)
108. GIEO CHỦNG TỬ BỒ ĐỀ CHO THẾ HỆ TRẺ


5-10-10 – 5:00 giờ sáng

 

Tâm không không phải tâm rỗng tuếch, mà tâm không là tâm ở thể trung bình hóa, không bị chi phối bởi nội tại và ngoại tại, để thấy, biết rõ ràng.

 

Cái thấy, biết rõ ràng là cái thấy, biết không bị lệ thuộc bởi ta chủ quan hay bởi chủ quan của người gieo vào ta hay ảnh hưởng đến ta.

 

Nhờ cái thấy rõ ràng đó nên người tu học, phục vụ đạo pháp mới biết đường nào nên đi, đường nào nên tránh.

 

Khi thấy rõ, biết rõ đường nào nên đi và đường nào nên tránh, nên con đường phải đi dù khó ta vẫn chọn, con đường dù dễ dàng êm ái mà không thành công cho đạo ta bắt buộc phải bỏ.

 

Người hợp tác cũng thế. Đối với người hợp tác ta còn tùy duyên để công việc đạo có thể được hoàn mãn ở mỗi giai đoạn.

 

Mỗi giai đoạn trên con đường hành đạo có nhiều diễn biến, biến chuyển, mà nhu cầu nhân sự thay đổi theo nhịp đạo từ lúc phát khởi cho đến khi phát triển.

 

Ta cũng cần nhận định rõ thời cơ và thiên cơ để phối hợp hai yếu tố đó để làm việc.

 

Việc nước việc đạo tuy hai mà một. Khi ta đi đường này, lúc đi đường kia ta sẽ thất bại. Vì thế con đường đạo là con đường hợp nhất, vì đã đi vào chánh đạo thì việc làm sẽ phù hợp và có thể áp dụng được tại các môi trường, ở mọi tầng lớp xã hội, không phân biệt đẳng cấp, chủ nghĩa và ý thức hệ.

 

Đó là con đường hợp nhất, trung đạo, đưa đến sự kết hợp của toàn dân bất phân chủ nghĩa, trở về với quốc gia dân tộc để giữ gìn, và bảo vệ đất nước, non sông gấm vóc do ông cha ta để lại.

 

 

Trung đạo là con đường phục vụ đất nước bất khả phân. Con đường duy nhất để thống nhất đất nước, không phải bằng quyền lực, mà bằng Tâm Ý của nhân dân.

 

Chánh quyền nào đi ngược lại Tâm Ý của nhân dân sẽ đi đến thất bại không lối thoát.

 

Tâm Ý của nhân dân là nội lực của quốc gia.

 

Các quốc gia trên thế giới từ nay biến chuyển khá nhiều. Nước mạnh thành yếu, và nước yếu thành mạnh, tùy theo các lãnh đạo của nước đó có đi thuận hay nghịch lại Tâm Ý của nhân dân hay không.

 

Hiện nay người khôn thì khôn hơn, người ác thì ác hơn, quỷ quyệt hơn. Mọi thù oán giữa các chủng tộc, giữa các quốc gia đều có căn nguyên của nó. Cái dữ, cái ác đều có căn nguyên của sự hận thù, đàn áp diệt chủng nhau trong quá khứ.

 

Sự xáo trộn của quả địa cầu không thể tránh được vì đã đến thời kỳ tuyệt đỉnh của sự bộc phát.

 

Việc làm của người tu học, phục vụ không phải là để ngăn chận mà là gieo quả lành, gieo chủng tử bồ đề cho thế hệ trẻ, thế hệ xây dựng, thế hệ tương lai trong Tân Thiên Niên Kỷ.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880