83. MỘT CỘNG ĐỒNG THẾ GIỚI LIÊN TÔN GIÁO

23 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 63581)
83. MỘT CỘNG ĐỒNG THẾ GIỚI LIÊN TÔN GIÁO


14-6-10 7:30 giờ tối

 

Công việc quan trọng mà những người tu học, phục vụ chánh pháp, quần sanh ngày hôm nay là dùng các phương tiện hiện đại, ngôn ngữ hiện đại, tư tưởng hiện đại, đến gần với con người càng nhanh càng tốt.

 

Kinh sách, pháp tu, kinh nghiệm quá khứ đều cần thiết, nhưng làm thế nào để có thể cập nhật hóa một cách hữu dụng là điều tối cần thiết.

 

Cái khó không phải là kinh kệ khó, mà cái khó là sau khi hiểu được những yếu lý của Phật pháp mà có thể áp dụng cách nào cho hữu dụng. Có người áp dụng 100 năm, 1000 năm vẫn chưa đạt kết quả.

 

Cái kết quả thật tối ư quan trọng, nếu ta biết ta cần làm hết sức mình để phổ biến quả ngon thơm đó cho mọi người biết đến và làm cách nào cho sự phổ biến, phổ cập đó lan ra càng nhanh càng nhiều càng tốt đến 9, 10 lần mới hữu lợi cho quần sanh.

 

Thế giới này tuy lớn nhưng nếu hữu duyên và hợp duyên thì lại trở nên quá nhỏ, có khi lại khít khao hơn kẻ ở gần bên mà không có duyên với đạo.

 

Khi bước vào thế giới đại đồng của sự hợp duyên thì đồng thanh tương ứng và đồng khí tương cầu. Không phải chỉ một vài bộ óc mà hằng hà sa số bộ óc cùng làm việc không phân biệt chủng tộc và tôn giáo. Vì thế nên phần Anh ngữ cũng tối cần thiết.


Thế giới ngày nay còn gọi là thế giới đại đồng hòa đồng tôn giáo hay một cộng đồng thế giới liên tôn giáo (A Worldwide Interfaith Community).
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880