NỘI DUNG

23 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 68720)
NỘI DUNG

NỘI DUNG

 

Dẫn Nhập:

 Hòa duyên là con đường hiệp nhất đồng chủng

của Tân Thiên Niên Kỷ............ 13

 

 

Chương I: Hành y theo lời Thầy dạy….…....17

 

 1. Xiển dương Chánh pháp nhằm chữa lành rồng Việt Nam (22-3-09)
 2. Những trái tim và cánh cửa khóa chặt (26-3-09)
 3. Tôn giáo đưa đến tranh chấp, nhưng đạo đưa con người đi đến bình tâm, sáng suốt (28-3-09)
 4. Tình thương từ các quả lành (2-4-09)
 5. Từ bi không thể thiếu Định và Huệ (10-4-09)
 6. Cố hiểu và quên mình – hay: Trau tâm sửa tánh (13-4-09)
 7. Định là yếu tố tất yếu (27-4-09)
 8. Lực sinh tồn của người dân sẽ rung lên những tiếng chuông cảnh tỉnh (28-4-09)
 9. Việt Nam sẽ không mất nước như Tây Tạng (30-4-09)
 10.  Kỷ luật sống để phục vụ (8-5-09)
 11. Bến bờ Chánh Giác (16-5-09)
 12. Làm xong công việc cho nhiều kiếp (19-5-09)
 13. Sống lâu hữu lợi cho tha nhân (25-5-09)
 14. Hành trình xây dựng đạo đức (1-6-09)
 15. Hành y Lời Thầy Dạy (1-6-09)
 16. Trí tuệ sẽ giúp soi sáng đường đạo (8-6-09)
 17. Cung ứng những món quà hữu ích (17-6-09)
 18. Hành theo mẫu mực của tín đồ PGHH (24-6-09)
 19. Nói sai, hành sai tạo thêm nghiệp đạo (26-6-09)
 20. Cùng đạt quả vị Bồ đề (27-6-09)
 21. Kẻ chủ mưu mau tự giác (1-7-09)
 22. Người bị ảnh hưởng nặng là ta (9-7-09)
 23. Nhìn xa vạn dặm, thấy xa hàng thế kỷ (9-7-09)

 

Chương II: Mật Pháp Giáo Truyền…………….75

 

 1. Mật giáo Pháp truyền (12-7-09)
 2. Nhất Thiết Chủng Trí của Đấng Toàn Năng Toàn Giác (15-7-09)
 3. Học hỏi nghiên cứu về những liên hệ của Bửu Sơn Kỳ Hương (17-7-09)
 4. Sống giữa hai hơi thở, ta hoàn toàn tự do (17-7-09)
 5. Nội lực sống còn của dân tộc Việt (19-7-09)
 6.  Người có sứ mạng ở trong mọi ngành nghề (19-7-09)
 7.  Thay đổi hay là chết (22-2-09)
 8. Chỉ nhận biết thiên sứ có sứ mạng bằng trí tuệ và sự sáng suốt (1-8-09)
 9. Cố gắng vượt khó khăn, nhưng không lầm đường tuột dốc – hay: Chướng ngại nguồn (2-8-09)
 10. Nếu các nhà lãnh đạo VN có một trái tim yêu thương thì đất nước sẽ chuyển hướng (6-8-09)
 11. Lãnh đạo VN quyết định cửa sanh hay cửa tử (14-8-09)
 12.  Nếu không biết tự thay đổi thì “sự thay đổi” sẽ thay đổi các lãnh đạo độc quyền (15-8-09)
 13. Sạch sẽ hóa trái đất (26-8-09)
 14. Những đợt sóng ngầm tâm thức càng ngày càng lên cao (11-9-09)
 15. Nhu cầu cấp bách đăng sách mới lên trang nhà Internet (11-9-09)
 16. Hãy nhìn kỹ những thế cờ sống còn (14-9-09)
 17. Khi bàn cờ người trong nước vững mạnh (17-9-09)
 18. Một giỏ rác đầy độc tố (15-9-09)
 19. Từ Bi Tâm tối thượng (22-9-09)
 20. Tu tập liên tục để biết các hạt vi trần khởi niệm (2-10-09)

 

Chương IIILàm nền tảng cho hậu sinh…….…..125

 

 1. Lãnh đạo càng sai, dân càng khổ (4-10-09)
 2. Một thiên đàng ảo trong cuộc sống thường nhật (13-10-09)
 3. Cái cùm vô hình với ta là một (16-10-09)
 4. Nội lực trí tuệ của tăng thân (24-10-09)
 5. An toàn để phục vụ tha nhân (28-10-09)
 6. Biết mình nhớ mình là tu (28-10-09)
 7. Quán chiếu an định (2-11-09)
 8. Làm nền tảng cho hậu sinh (3-11-09)
 9. Người hành đạo nhận trách nhiệm (16-11-09)
 10. Chân tâm mạnh mẽ, bền vững, bất lay chuyển (18-11-09)
 11.  Tôi đang thở (19-11-09)
 12. Khi nhận biết giây phút tử ta buông ngay nghiệp chướng (20-11-09)
 13. Bồ đề tâm vững mạnh – hay: Hạt giống Bồ đề (21-12-09)
 14. Hoằng pháp theo tinh thần bình đẳng đại đồng và từ bi (15-1-10)
 15. Không làm ngược lời Thầy dạy (21-1-10)
 16. Một đường đi đầy ánh sáng (29-1-10)
 17. Vực dậy một dân tộc có nguy cơ mất nước (3-2-10)
 18.  Mảnh đất tổ ở nơi ta đến (10-2-10)
 19. Lãnh tụ cần có Trí Đạo (13-2-10)
 20. Đường ta ta cứ đi (14-2-10)
 21. Cánh cửa mới của sáng tạo – hay: Đứng ngoài cuộc chiến tranh bá đạo (26-2-10)
 22. Những người có sứ mạng truyền pháp (27-2-10)
 23. Cái tâm của Mật tông (28-2-10)
 24. Có danh vọng thì mất trí tuệ (1-3-10)
 25. Giữ Chánh niệm (17-9-10)

 

Chương IVCùng thấy cùng tiến hóa……….…..187

 

 1. Cùng thấy, cùng tiến hóa (17-3-10)
 2. Tâm bình an khi lục giác trong sáng (27-3-10)
 3. Tinh thần đạo học dân tộc cho giới trẻ Việt Nam (6-4-10)
 4. Tu tập để xé toang bức màn vô minh (7-4-10)
 5. Sanh tử liên tục (8-4-10)
 6. Lãnh đạo thiếu nhân tính phải nhận lãnh (10-4-10)
 7. Hãy buông xích sắt mạ vàng ảo tưởng (13-4-10)
 8. Học hỏi, tiến hóa theo nhu cầu phục vụ (24-4-10)
 9. Không yếu đuối quy hàng con người máy quỷ quyệt (27-4-10)
 10. Chủ trì tâm thân ý – hay: Con người máy chỉ là hộ vệ (28-4-10)
 11. Không cần trốn chạy dù vật chất hay tâm linh (10-5-10)
 12.  Càng khó khăn, tâm càng bình an thì đi đúng đường (17-5-10)
 13. Hòa duyên là nhịp nhàng với vũ trụ (2-6-10)
 14. Não bộ của trí tuệ (4-6-10)
 15. Một cộng đồng thế giới liên tôn giáo (14-6-10)
 16. Phương hướng đúng của bàn tay Phật chỉ (16-6-10)
 17. Hoa mạn đà la rơi trong buổi Lễ Khai Đạo PGHH 2010 (21-6-10)
 18. Tâm lực dân miền Bắc sẽ được vực dậy (30-6-10)
 19. 6000 năm văn hiến bảo quốc hào hùng dân tộc Việt (8-7-10)
 20. Làm hết khả năng trong giai đoạn tại thế (14-7-10)
 21. Pháp thân là nội lực của trí tuệ (16-7-10)
 22. Thế giới mới dùng mọi khả năng bảo vệ hòa bình (20-7-10)
 23. Tâm Đạo (23-7-10)
 24. Đừng đợi kiếp sau (28-7-10)
 25. Niềm an lạc vô biên (30-7-10)
 26. Không hoang mang sợ hãi (1-8-10)
 27. Bảo vệ thánh tích (4-8-10)
 28. Góp công sức trí tuệ cho việc vực dậy niềm tin vào Đấng Thiêng Liêng (17-8-10)
 29. Nhân tài bắt đầu lộ diện (18-8-10)
 30. Dân thiếu niềm tin, Quốc gia tuột dốc (20-8-10)
 31. Giới trẻ cùng xây dựng lại cơ đồ cho dân tộc (24-8-10)
 32. Tinh thần dân tộc cao mới bảo tồn đất nước (26-8-10)
 33. Cùng dồn tâm lực và trí lực để phục quốc (27-8-10)
 34. Thế cờ dân chủ sẽ khởi phát (1-9-10)
 35. Chỉ có Phật tại thế mới có thể làm được (4-9-10)
 36. Mọi việc được sắp xếp cùng thời, cùng lúc (24-9-10)
 37. Nghiệp quả sâu dày khó trả xong một kiếp người (26-9-10)
 38. Làm việc cật lực cho Tân Thiên Niên Kỷ (30-9-10)
 39. Không tánh là trạng thái trung bình hóa (4-10-10)
 40. Gieo chủng tử bồ đề cho thế hệ trẻ (5-10-10)
 41. Những lời chuông cảnh tỉnh để làm việc (10-10-10)
 42. Hoàn toàn chủ động mới có khả năng góp sức cho nhân loại (10-10-10)

 

Tiểu sử tác giả: ………………….…………….279

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880