55. “Về thiên đàng tâm ấy tạo ra”

15 Tháng Tư 202212:39 SA(Xem: 786)
55. “Về thiên đàng tâm ấy tạo ra”
55. “VỀ THIÊN ĐÀNG TÂM ẤY TẠO RA”

19-4-2021 – 12 giờ khuya

Vì sao có trạng thái bất phân giữa ngủ và thức; và giữa chết và sống?

Hai câu hỏi quá khó để trả lời chăng? Hay cả hai đều khó diễn đạt?

Đó là trạng thái của hành giả tu học cảm nghiệm sự thường hằng bất diệt của Đạo, của tánh không hay chân tánh, của sự giác ngộ vượt sanh tử luân hồi.

Cảm nghiệm được điều trên, hành giả đồng thời cảm nghiệm được sự giải thoát hay Niết bàn tại tâm, như lời Đức Thầy dạy trong quyển tư Giác Mê Tâm Kệ (câu 287-292).

“Địa ngục cũng tại Tâm làm quấy,
Về thiên đàng Tâm ấy tạo ra.
Cái chữ Tâm là Quỉ hay Ma,
Tiên hay Phật cũng là tại nó.
Tu với tỉnh biết làm chẳng khó,
Nếu lặng Tâm tỏ ngộ Đạo mầu.”

(Ngày làm lễ giỗ Đức Ông Huỳnh Công Bộ tại Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo Nam California).
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880