18. Ảo giác về thức giác

14 Tháng Tư 20222:40 SA(Xem: 904)
18. Ảo giác về thức giác
18. ẢO GIÁC VỀ THỨC GIÁC

3-6-2020 – 1:30 giờ sáng

Ơn Trên chỉ đường và dạy dỗ cho chúng ta, nhưng con đường đạo thì mỗi hành giả phải tự khai mở. Mặc dù những người cùng đi có chia sẻ kinh nghiệm khi tự mở đường, nhưng người được chia sẻ học hỏi cũng phải tự mình mở trí và giác ngộ, thức tỉnh, để bước đi theo chánh đạo.

Mỗi hành giả là một kho tàng bí mật, nhưng kho tàng bí mật này chỉ có tự mình tu học để tự giải lấy bằng các chìa khóa do chính mình tạo ra sao cho phù hợp với những cánh cửa đạo mà mình phải tự mở để bước ra hầu lấy được các mật chỉ do Ơn Trên dạy dỗ trên bước đường tu tiến phát triển những khả năng tiềm tàng từ tiền kiếp vốn hữu dụng cho kiếp hiện tại.

Con đường mật đạo càng siêu việt thì càng sâu kín, đòi hỏi sự nhiếp tâm của mỗi hành giả trong từng giờ từng khắc tĩnh lặng âm thầm quán chiếu hầu nắm bắt được mật chỉ từ hiển đạo.

Hiển đạo, tuy có (trong ngoại cảnh) nhưng như không có, vì ta không thể thấy đạo với mắt trần mà phải nghe và thấy với thiên nhĩ và thiên nhãn trong trạng thái bất khả tư nghì, đột biến như sấm sét, đến và đi cùng thời. Nếu không đủ thông suốt và nhạy bén thì như không có, vì sự hiện hữu của mật đạo nhanh hơn cả vận tốc của ánh sáng. Đến và đi cùng thời.

Tu thấy dễ mà khó là vậy. Đó mới là Mật giáo pháp truyền của Chư Thiêng. Có đó cho người thật tâm tu tiến, mà không có đó cho người giả đạo. Đó là những người tu hoài vẫn không thấy không nghe; và vì không thấy không nghe nên không sợ, cứ thế họ vẫn tiếp tục giả tu dối thế và dối luôn chính bản thân họ.

Vì thế nên hành giả đã từng viết và tự răn mình và tự nhắc nhở: thức giác trong thức giác. Vì vừa thức giác, nghĩ mình thức giác rồi rơi ngay vào sự mê muội đồng thời. Diễn tiến hai trạng thái hiển hiện đồng lúc, liên hồi, nhanh như sấm chớp.

Thức tỉnh trong thức tỉnh, và tỉnh ngộ trong giác ngộ. Phải liên tục tự giác về thức giác, để khỏi trượt chân xuống hố thẳm của sự mê muội của ảo giác, vốn rất dễ bị tưởng lầm là thức giác.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880