68. Đóng góp vào sự hưng thịnh của Đạo giáo dân tộc

15 Tháng Tư 20221:28 SA(Xem: 843)
68. Đóng góp vào sự hưng thịnh của Đạo giáo dân tộc
68. ĐÓNG GÓP VÀO SỰ HƯNG THỊNH CỦA ĐẠO GIÁO DÂN TỘC

23-6-2021 – 9:30 giờ đêm

Phải sống, phải tu tập như thế nào để cho định tâm. Khi tâm định, vượt hữu và vô thì hành giả mới nhận được chân lý thường hằng.

Như vậy là sao?

Khi định thì vạn vật xoay, quả địa cầu xoay, nhưng con trục không xoay chuyển.

Khi hành giả định, tâm không, vượt qua hữu và vô, thì nội quan thay đổi, ngoại quan thay đổi, lục căn lục trần thay đổi, nhưng cái trạng thái như như, tâm không của hành giả không thay đổi và không bị ảnh hưởng. Đó là Mật Đạo, không thể nghĩ bàn, không diễn đạt được.

Hành giả tu tập với chân tâm, thù thắng, độc đạo, không thối chí, không sợ hãi, bất lay chuyển, vượt ngã, vượt thị phi, chấp nhận cô đơn và bất thối.

Đó là một con đường gian nan mà người tu tâm, tu kín phải chọn lựa, để có cơ hội phục vụ đạo, phục vụ tha nhân không một chút khẩn cầu gì cho mình.

Sự vượt vị kỷ, vượt ngã, sẽ giúp hành giả thấy rõ ta và thấy rõ người, thấy rõ việc mình phải làm và con đường mình phải đi, ngõ hầu có thể đóng góp vào sự phục hưng, sự hưng thỉnh của đạo giáo dân tộc.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880