24. An trú trong hiện tại và sự tự chủ là một

14 Tháng Tư 20226:16 CH(Xem: 809)
24. An trú trong hiện tại và sự tự chủ là một
24. AN TRÚ TRONG HIỆN TẠI VÀ SỰ TỰ CHỦ LÀ MỘT

18-9-2020 – 3:30 giờ sáng

Từ nay trong đời sống cũng như trong việc hành đạo, hành giả cần quán tâm vào năm chữ “An Trú Trong Hiện Tại”. Chỉ có an trú trong hiện tại luôn luôn mới củng cố được nội lực, tâm lực, hầu bước ra ánh sáng phục vụ cho tám chữ Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Giáo Hòa Hảo.

Khi nhận biết, nghe thấy Đạo Giáo Dân Tộc là một nhu cầu thiết yếu để giúp cho nền tảng quốc gia được xây dựng lại, thì cần phải cố gắng nhiều hơn, tinh tấn hơn, sáng suốt hơn, dùng hết cuộc đời còn lại của mình để làm việc và hỗ trợ cho đạo, cho đất nước, trước khi ra đi vĩnh viễn.

Phải luôn cố gắng làm việc ngày đêm không ngưng nghỉ mới đáp ứng cho nhu cầu chung nhằm đưa ra đường hướng gây lại niềm tin cho giới trẻ, mà hầu hết đều sanh ra và lớn lên trong ý thức hệ vật chất.

Việc xuất bản sách là nhu cầu cần thiết để giúp cho giới trẻ ngày nay. Dù sự góp sức chỉ là gián tiếp, nhưng ngày nay qua các phương tiện truyền thông hiện đại, thì đó là phương thức nhanh nhất và có kết quả nhất, hơn cả những người gần gũi tiếp xúc trực tiếp tại các địa phương và cơ sở truyền đạo.

Sự an trú trong hiện tại và sự tự chủ của người hành đạo là hai việc cần thiết để bổ túc cho nhau, và cả hai thật ra chỉ là một, bổ túc cho nhau thật chặt chẽ, để người đi không thay chiều đổi hướng, hay bị ảnh hưởng bởi nội tại hay ngoại tại của hành giả, hoặc do dư luận bên ngoài về tôn giáo lẫn chính trị trong nước lẫn hải ngoại.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880