69. Rao truyền chánh pháp cho hậu kiếp

15 Tháng Tư 20221:29 SA(Xem: 859)
69. Rao truyền chánh pháp cho hậu kiếp
69. RAO TRUYỀN CHÁNH PHÁP CHO HẬU KIẾP

16-8-2021 – 11:00 giờ sáng

Khi trụ tâm, trụ tánh ta sống trong hiện tại, và khi ở trạng thái “tánh không” sẽ không bị ảnh hưởng bởi  hiện tại, quá khứ, vị lai. Khi ở trạng thái đó hành giả vào đại định và sống một lượt trong ba thời.

Khi sống trong hiện tại và bước vào tánh không, ta vẫn biết nhưng không bị ảnh hưởng bởi cái biết, và sẽ không lo lắng, sợ hãi, bởi sự sống lẫn cái chết.

Vậy khi hành giả ở trạng thái “tánh không” sẽ không bị ảnh hưởng bởi hiện kiếp, nhưng có thể chuẩn bị được cho hậu kiếp không?

Đây là một vấn đề lớn khó trả lời một cách hoàn mỹ. Tuy nhiên, với những người tu tập nhằm phục vụ chánh pháp, và có ưu tư cho thế hệ trẻ tương lai của đạo, có thể chuẩn bị được những gì mình phải làm cho hậu kiếp trước khi ra đi theo định luật của thiên nhiên.

Khi tu tập, tu học, ta đã học được gì của các bậc tiền nhân, các giáo chủ, của Đức Phật, Đức Thầy?

Những gì mà Đức Phật, Đức Phật Thầy, Đức Thầy, hay các bậc tiền nhân của Đạo đã để lại là một kho tàng vô giá, một gia bảo mà hậu thế cần học hỏi, nghiền ngẫm, thực tập, và ghi chép lại những quả lành mà mình đã gặt hái được sau khi học được những lời dạy vô cùng thâm sâu mầu nhiệm này.

Học, hành, và làm theo những ý chỉ của Đức Phật, của Đức Thầy là để nối tiếp rao truyền chánh pháp cho hậu kiếp của những tín đồ ngoan đạo, hành y theo lời dạy của các Ngài.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880