40. Ánh sáng hào quang của Phật Đạo

14 Tháng Tư 202211:51 CH(Xem: 827)
40. Ánh sáng hào quang của Phật Đạo
40. ÁNH SÁNG HÀO QUANG CỦA PHẬT ĐẠO

25-11-2020 – 4:30 giờ sáng

Muốn được an định thì tâm lực, thân lực và thần lực phải được củng cố luôn luôn.

Cả ba tâm, thân, và thần phải được gộp lại một không xa lìa. Khi trụ cả ba là một thì tánh không liên tục nhờ thể định sẽ giúp hành giả làm chủ thể nội quan và ngoại quan. Đó là sự toàn vẹn mà hành giả tu tập luôn muốn đạt được trạng thái tâm bất loạn và có khả năng thực hiện trạng thái “không phản ứng” (non-reaction) trong mọi trường hợp.

Không phản ứng là trạng thái tự chủ trong thể định. Đó là một trạng thái sáng suốt của một người nhận định rõ về lẽ vô thường của thế gian: có cùng một lúc với không, đến cùng một lúc với đi, trụ cùng một lúc với tan. Đó là trạng thái vượt tự ngã tan biến toàn diện.

Khi nhận rõ về lẽ vô thường của thế gian một cách liên tục, con người bắt đầu xa rời phiền não ô trược của thế gian.

Con xin cầu nguyện Ơn Trên Thầy Tổ luôn hướng dẫn và dạy dỗ con, và xin giữ cho con được mãi mãi trụ vào Lẽ Vô Thường, để cho con được chứng kiến sự động loạn của thế gian, nhưng không để những phiền lụy, động loạn này bao trùm ảnh hưởng đến sự tịnh tâm, sáng suốt của con trên con đường phục vụ Đạo Pháp và Dân Tộc, nhằm góp phần vào con đường hướng dẫn chánh đẳng chánh giác theo ngón tay chỉ của Đức Phật. Đó là con đường giải thoát chứng ngộ vượt cõi trầm luân, xa rời ác đạo để tiến đến ánh sáng hào quang của Phật Đạo.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880