17. Tự cứu mình trong thời Mạt Pháp

14 Tháng Tư 20222:39 SA(Xem: 831)
17. Tự cứu mình trong thời Mạt Pháp
17. TỰ CỨU MÌNH TRONG THỜI MẠT PHÁP

26-5-2020 – 2:30 giờ sáng

Trên con đường phát triển tâm linh hầu có thể phục vụ đạo, phục vụ nhân sinh, sự thiết yếu vẫn là phải chuyên cần tu học và cải sửa.

Chỉ cần một lúc nào đó, một giây phút nào đó lơ là, bỏ quên hay xem thường sự tu tập cải sửa, thì ta sẽ quên con đường đại lộ đang đi mà bước sai vào tiểu lộ, rồi càng lúc càng lạc bước vào khu rừng rậm không có lối ra.

Để vững bước trên con đường đạo, chẳng những ta phải luôn thận trọng trong từng bước đi, mà còn cần mang theo một ngọn đèn, và phải gìn giữ sao cho ngọn đèn không chợt tắt.

Ngọn đèn soi sáng cho ta bước đi cho vững, cho ngay thẳng, đó là ngọn đèn Tâm Đạo, soi rọi dẫn đường, để ta không lạc bước vào những lỗi lầm trong quá khứ, mà phải giữ cho tâm thanh khiết luôn thì sự hành y như lời dạy của đấng Tôn Sư không đổi thay xoay chuyển.

Hành y lời dạy của Đức Thầy là sự tri hành hiệp nhứt của một tín đồ biết nghĩ đến toàn gốc đạo Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Giáo Hòa Hảo.

Chánh tâm, chánh kiến, chánh tinh tấn, và hành y là phương châm của tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thời Mạt Pháp.

Thời Mạt Pháp là thời mà con người đi đến tận cùng của cái khổ, của bệnh hoạn, của cái ác tâm của loài người làm nhiễu loạn cả toàn cõi tam thiên đại thiên, thế giới đại đồng nhân tâm phân tán.

Tu tập, cải sửa, nhất tâm, nhất quán, hầu tránh sự nhiễu loạn của các làn sóng bất tịnh vô nhân tánh của những người thâm độc luôn muốn tiêu diệt đồng loại để bước lên xác của những người không cùng bắt tay với cái ác, cái tham vọng cá nhân hay phe phái, hoặc đồng chủ nghĩa, đồng ý thức hệ với mình.

Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời, là phương châm mà người muốn tìm đạo, muốn giữ cho mình thật là người, và biết thương người như thương chính mình.

Cần nắm chặt ngọn đèn Tâm Đạo để soi đường mà đi. Đó là việc phải nhớ và phải làm để tự cứu mình trong thời Mạt Pháp này.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880