51. Tứ Ân Đại Pháp

15 Tháng Tư 202212:34 SA(Xem: 788)
51. Tứ Ân Đại Pháp
51. TỨ ÂN ĐẠI PHÁP

13-3-2021 – 8 giờ sáng

Một tác phẩm Đạo có giá trị không phải là một tác phẩm có văn hay, mà phải là một kết quả của cả một đời tu tập, học đạo, và hành đạo.

Đó là một phương trình tu, tiến, phụng hành một phương pháp tu, một triết lý sống đạo và hành đạo theo phương thức, học thuyết mà Đức Huỳnh Giáo Chủ đã dạy cho tín đồ đời đạo song tu theo giáo thuyết Tứ Ân Đại Pháp.

Tứ Ân Đại Pháp là một pháp tu thù thắng, vừa dễ học, dễ hội nhập, dễ hiểu vì giản dị mà lại dễ hành cho hàng tại gia cư sĩ, lẫn tu sĩ chốn thiền môn đều có thể áp dụng được. Ngay cả các tôn giáo khác cũng có thể áp dụng được cho đời sống của một con người đối với gia đình, xã hội, đất nước, quê hương và trong thế giới đại đồng.

Đại pháp vì bao gồm tứ đại trọng ân, vì con đường đi của một con người được chỉ dẫn rõ rệt đối với bốn điều ân này, không dư cũng không thiếu.

Tứ Ân Đại Pháp vừa giản dị vừa cao siêu, có thể hội nhập với tất cả con dân trên thế giới, dù bất cứ chủng tộc hay tôn giáo nào, văn hóa hay ngôn ngữ nào đều có thể áp dụng mà không mâu thuẫn hoặc tạo khó khăn, trở ngại cho con người, lại còn làm cho họ hạnh phúc hơn, sống chung hòa bình hòa hợp với nhau hơn.

Tứ Ân Đại Pháp sẽ giúp con người cùng sống, cùng tiến hóa, không bách hại lẫn nhau, không công kích các tôn giáo khác, hay các đảng phái, tổ chức khác mà lại tìm cách hợp tác một cách hài hòa, trong một quốc gia hay các quốc gia, vì không tìm cách lấn chiếm, bách hại, hay tàn sát lẫn nhau.

Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo và Bửu Sơn Kỳ Hương đã được hướng dẫn, dạy dỗ bởi các Đấng Minh Sư, từ thời Đức Phật Thầy Tây An đến Đức Huỳnh Giáo Chủ, chỉ cho một con đường sáng, một giáo lý thực tiễn, gần với đời sống con người, từ một nông dân chất phác hiền lành, đến một người có học vị cao sâu.

Vậy chúng ta hãy cùng nhau học hỏi, nghiên cứu, thực hành ráo riết Tứ Ân Đại Pháp, ngõ hầu có một đời sống thanh bạch hơn, hạnh phúc hơn, buông xả hơn, thanh lọc hơn, trong một thế giới càng ngày càng đảo điên bất quân bình của vũ trụ trong thời Hạ Ngươn Mạt Pháp này, để tiến tới thời kỳ Thượng Ngươn Thánh Đức, hòa bình an lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bửu Sơn Kỳ Hương Phật
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880