70. Cuộc sống đạo minh tâm kiến tánh

15 Tháng Tư 20221:30 SA(Xem: 854)
70. Cuộc sống đạo minh tâm kiến tánh
70. CUỘC SỐNG ĐẠO MINH TÂM KIẾN TÁNH

31-8-2021 – 10:00 giờ đêm

Sống  trong cốt lõi là sống như thế nào?
Sống trong sự thường hằng là sống làm sao?

Có phải nơi đó chỉ có một mình mình biết về chính mình, và nếu mình sống thường xuyên trong đó thì sự đau khổ, cảm xúc, hỉ nộ ái ố giảm dần đến mức còn rất ít hoặc (ước gì) sẽ không còn.

Cốt lõi của một con người phải chăng là nơi chốn yên tĩnh mà người muốn tu cần xây dựng cho chính mình như là một nơi an toàn để trú ẩn thường xuyên ở cõi tạm.

Có phải chăng đó là nơi mình cần bước vào thường xuyên để biết rằng có cõi thường hằng, không thay đổi, hay là có một niết bàn tại thế để mình không vất vả tìm kiếm đâu xa; và mình có thể đến để có sự bình an tâm hồn nơi cõi tạm của trần thế.

Vậy thì nhị nguyên và nhất nguyên thật gần nhau như cùng một hơi thở, một cái chớp mắt, hay cùng một nhịp đập của con tim.

Đó là một nhịp sống đồng hành giữa thế tục và vượt thế gian, trong sự quân bình, song hành của đời đạo song tu nhập niết bàn tại thế.

Cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, giữa đời và đạo, không chống và không phá nhau, cũng không đối nghịch vì không đi quá đà giữa hữu và vô, giữa đời và đạo.

Như thế thì trong có có không, và trong không có có, trong hữu có vô và trong vô có hữu, trong đạo có đời và trong đời có đạo.

Nhận định được như thế khi tâm vững không đi đứng ngả nghiêng.

Khi tâm vững ở thể định sống trong cốt lõi của sự thường hằng bất biến thì mới tự chủ được cuộc sống đạo tiến tới minh tâm kiến tánh.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880