89. NGƯỜI PHỤC VỤ ĐẠO TÍCH CỰC SẼ GẶP NHAU Ở MỘT TỤ ĐIỂM.

21 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 45443)
89. NGƯỜI PHỤC VỤ ĐẠO TÍCH CỰC SẼ GẶP NHAU Ở MỘT TỤ ĐIỂM.

 

16-02-2012 – 9 giờ sáng.


Có bao nhiêu người hành đạo, có bao nhiêu lãnh tụ tôn giáo hiểu rằng con đường đạo mà mình phải đi, phải thực hiện là phát triển lòng từ bi, phát triển sự tích cực, chứ không phải đi chống hay đi tiêu diệt cái ác, cái tiêu cực.

 

Vì sao?


Khi lòng từ bi được phát triển, lan rộng thì cái ác dần dần sẽ tàn lụi. Cũng như sự tích cực càng nhiều thì sự tiêu cực sẽ giảm.

 

Khi đã chọn con đường phục hưng đạo pháp ta cần bình tâm quán chiếu thực tại của thời điểm mà ta hiện diện, nơi mà đạo pháp đang được phổ biến, con người và hoàn cảnh nơi đó. Nếu ta “phối hợp sai” ba cõi nhân thiên địa tức con người, hoàn cảnh sống với đạo giáo đó thì sẽ thất bại hoàn toàn.

 

Sự phối hợp ba cõi phải đúng thời, đúng cách. Trong lịch sử đạo qua bao thăng trầm sự thất bại luôn nhiều hơn thành công chỉ vì con người phục vụ đạo nhưng lại làm theo cái muốn, sự chủ tâm của chính mình hay phe nhóm mình. Vì thế đạo luôn là quyền lợi cá nhân hay bè phái.

 

Nhiều lãnh đạo tôn giáo không hiểu rõ thiên chức của mình nên thường tạo thành phe nhóm hay vương quốc của mình và người cùng nhóm. Khi tạo thành phe nhóm, vương quốc riêng để điều hành thì được xem như “lạc đạo” hay đi sai đường.

 

Mỗi tôn giáo, càng có nhiều lãnh đạo, càng thêm chia rẽ và đó là phương cách mà chánh sách phá đạo đã lập trình nhằm triệt hạ hay chận một tôn giáo không thể phát triển.

 

Người thật sự muốn chấn hưng Phật Pháp, rao truyền và phát triển sự tích cực bắt buộc phải chọn một hướng đi riêng rẽ nhưng vững chắc, nhằm tiến tới một mục đích chung.

 

Những người phục vụ đạo một cách tích cực, có cùng một mục đích phát triển lòng từ bi, phục vụ cho một thế giới tình thương sẽ gặp nhau cùng một tụ điểm.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880