Mục Lục

17 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 48362)
Mục Lục
DẪN NHẬP:

Sự thật là sức mạnh của hiểu biết. Nguyễn Huỳnh MAi

CHƯƠNG MỘT: ÁNH SÁNG CỦA BẦU TRỜI DÂN CHỦ

1. Thức tỉnh một thiên đàng ảo tưởng – hay: Những ngọn roi thiên nhiên. (22-10-10)
2. Không cùng gánh nghiệp với Lạt Ma giả. (28-10-10)
3. Xây dựng và bảo tồn chánh pháp. (31-10-10)
4. Ánh sáng dần lan trên bầu trời dân chủ. (03-11-10)
5. Con đường của người lãnh đạo chân chánh. (12-11-10)
6. Phải đạt lục hòa để phục vụ Đạo. (20-11-10)
7. Nhân tai khuất phục thì thiên tai giảm độ. (02-12-10)
8. Hữu lợi cho việc hườn sanh chánh pháp. (3-12-10)
9. Vàng thật không sợ lửa. (11-12-10)
10. Đời Đạo song hành mới không té ngã. (15-12-10)
11. Trao đổi giáo lý là tinh thần vô úy thí. (17-12-10)
12. Thiên đàng tại thế. (20-12-10)
13. Niết Bàn Tâm tràn đầy ánh sang. (23-12-10)
14. Cần giữ ngọn đèn trí tuệ. (26-12-10)
15. Tu tập là tự răn mình – hay: Sự sáng suốt của người tu. (27-12-10)
16. Tâm phục vụ bất lay bất chuyển. (03-01-11)
17. Điều kiện để phục vụ tha nhân. (04-01-11)
18. Tâm vững để tiếp tục hành trình. (14-01-11)
19. Hành đạo trong định. (20-01-11)
20. Phật sống chỉ có một kiếp trong nhiều kiếp. (22-01-11)

CHƯƠNG HAI: TRÀO LƯU CỦA TỰ DO BÌNH ĐẲNG

21. Quá đủ cho một giấc mơ dài trên 30 năm. (4-02-11)
22. Trào lưu của tự do bình đẳng. (08-02-11)
23. Trong sự hỗn loạn ta cần định. (09-02-11)
24. Cái thấy chứng thực. (10-2-11)
25. Dù lo sợ thì ngày X cũng sẽ đến. (12-02-11)
26. Phương tiện thiện xảo của truyền thông đại chúng. (14-02-11)
27. Cái Thấy hay Sáng Tạo cho ta sự sống. (15-02-11)
28. Cao trào dân chủ không dung chứa độc tôn tôn giáo. (16-02-11)
29. Lãnh tụ Việt Nam tương lai không thể thiếu đạo đức. (17-02-11)
30. Sự thật lịch sử rất công bình – hay: Ơn Trên sẽ soi sáng cho lịch sử Phật Giáo Hòa Hảo.
 (18-2-11)
31. Không có sự va chạm nào thiếu tổn thương. (23-02-11)
32. Lập trật tự và ổn định quả địa cầu. (24-2-11)
33. Cần nhiều thiện nhân biết sử dụng vi tính. (25-2-11)
34. Vũ lực đẩy nhanh làn sóng dân chủ toàn cầu. (26-2-11)
35. Người đang sống trong chế độ độc tài quyết định vận mạng của họ. (28-2-11)
36. Âm mưu thâm độc của chánh sách độc tài. (01-03-11)
37. Cần biết nước cờ của đối thủ. (02-03-11)
38. Đảng viên điều hành tôn giáo là nghịch đạo. (02-03-11)
39. Chận mạng lưới toàn cầu là tự cô lập mình. (12-03-11)

CHƯƠNG BA: ÁNH ĐẠI LINH QUANG CỦA TRÍ TUỆ DÂN TỘC VIỆT NAM SẼ THẮP SÁNG TRÊN NỀN TRỜI CHÂU Á.
40. Chánh pháp và sự thật lịch sử giúp giới trẻ khai ngộ. (09-3-11)
41. Duy trì, triển khai và phát triển những phương tiện phổ truyền chánh pháp. (10-3-11)
42. Quán chiếu việc mình làm với trí tuệ. (05-4-11)
43. Nghe trong định. (15-4-11)
44. Quán chiếu, ta, người, hoàn cảnh để sống còn. (22-4-11)
45. Sống trong định và từ bi tâm để giải trừ khẩu nghiệp. (23-4-11)
46. Tội đồ tôn giáo hay chánh trị. (01-5-11)
47. Mật niệm để tránh sai lầm. (07-5-11)
48. Đạo trường tồn cần người sống đạo. (8-5-11)
49. Cái xấu tiếp tục xấu nếu không có tiếng nói sự thật. (19-5-11)
50. Viết sách Anh ngữ về Phật Giáo Hòa Hảo. (21-5-11)
51.Truyền thông bác ái. (23-5-11)
52. Sống có ích cho thế hệ tới. (10-6-11)
53. Vừng hồng ló dạng cõi trời đông. (21-6-11)
54. Tâm định, con đường đi sẽ vững. (15-7-11)
55. Những kẻ man dại trước văn minh của nhân loại. (25-7-11)
56. Không nhắm mắt đi dây trên con đường danh lợi. (27-7-113)
57. Cầu mong sinh lực của Việt Nam được hồi sinh. (29-7-11)
58. Cật lực làm việc để chuyển hóa. (10-8-11)
59. Ánh đại linh quang của trí tuệ dân tộc Việt Nam sẽ thắp sáng trên nền trời Châu Á.
 (11-8-11)

CHƯƠNG BỐN: ĐẠO GIÁO DÂN TỘC PHỤC HỒI DÂN TỘC VIỆT NAM.

60. Quán chiếu, chứng ngộ mới thấy mật đạo. (12-8-11)
61. Trung tâm điểm Âm Dương của càn khôn vũ trụ. (13-9-11)
62. Sống trong Phật Luật mới thoát khỏi sinh tử luân hồi. (20-9-11)
63. Sứ mạng của những người truyền thừa Chánh Pháp. (21-9-11)
64. Hòa duyên là Độc lộ. (01-10-11)
65. Từ Bi Tâm của Lục Hòa. (03-10-11)
66. Đạo giáo Dân Tộc phục hồi Dân Tộc Việt Nam. (04-10-11)
67. Tan biến tiểu ngã mới vào Cơ Đại Đạo. (05-10-11)
68. Miền Nam xây dựng lại chủ lực dân tộc. (06-10-11)
69. Thành Tâm thì đoạt thành chí nguyện. (10-10-11)
70. Cần sực tỉnh trước khi bài học thương đau đổ ập lên dân tộc. (16-10-11)
71. Ánh Đuốc Từ Bi của trí tuệ sẽ chuyển biến con tàu Việt Nam. (17-10-11)
72. Đem niềm hạnh phúc cho thế giới đại đồng. (19-10-11)
73. Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật Giáo Hòa Hảo là viên thuốc hồi sinh. (26-10-11)
74. Đạo pháp mạnh thì đất nước thoát nguy. (29-10-11)
75. Bước chân nhẹ nhàng với tâm không. (02-11-11)
76. Trang nhà tuổi trẻ Phật Giáo Hòa Hảo. (11-11-11)
77. Nghị lực, tâm trí lực giúp vững tay chèo. (14-11-11)
78. Cùng xây dựng một thế giới mới đồng cảm. (15-11-11)
79. Chủ trương trang nhà cho giới trẻ Phật Giáo Hòa Hảo. (26-11-11)


CHƯƠNG NĂM: MỘT VIỆT NAM MỚI VỚI MỘT THỂ CHẾ MỚI.
80. Sự lợi ích của việc phục nguyên chánh pháp Bửu Sơn Kỳ Hương. (27-12-11)
81. Quán xét chiêm nghiệm với óc sáng suốt. (29-12-11)
82. Một Việt Nam mới với một thể chế mới. (31-12-11)
83. Thế giới từ bi không nhân ngã mới là thế giới thật. (02-01-12)
84. Cơ đại đạo đang chuyển mình. (11-01-12)
85. Tu để thoát sự cộng nghiệp. (13-01-12)
86. Tái bản quyển Tiền Giảng Đức Phật Thầy Tây An. (19-01-12)
87. Dân tộc ta sẽ có cơ chuyển hướng. (24-01-12)
88. Cần học hỏi để phục hưng chánh pháp. (03-02-12)
89. Người phục vụ đạo tích cực sẽ gặp nhau ở một điểm. (16-02-12)
90. Nhìn, nghe, thấy sự thật như là. (11-02-12)
91. Một cuộc ra đi trong hào quang giác ngộ, giải thoát. (13-02-12)
92. Vượt tự ngã là một dấu mốc không thể thiếu. (16-02-12)
93. Báu vật được trui rèn từ lò luyện kim. (21-02-12)
94. Những nơi cần đến để khai thông. (14-03-12)
95.Vô hiệu hóa tự ngã. (29-03-12)
96. Cần có khả năng chuyển đổi tâm lý quần chúng. (01-04-12)
97. Đem trí tuệ để an dân giúp san hà xã tắc. (05-04-12)
98. Tinh thần nhân bản dân tộc bác ái vị tha hàn gắn vết thương của mẹ già dân tộc. (06-04-12)
99. Đạo giáo phát huy tinh thần dân tộc cứu vãn tình thế hỗn loạn mất niềm tin. (07-04-12)
100. Cần tiến bước trong sự tịnh tâm và bình an. (11-04-12)
101. Cộng nghiệp do đại nguyện và cộng nghiệp do nghiệp lực. (21-05-12)
102. Bậc tái sanh có công trình dài hạn. (25-05-12)
103. Con đường đi phải quang minh chính đại. (28-05-12)
104. Khi Việt Nam bế tắc là lúc mạch đạo khai mở. (2-7-12)
105. Quốc đạo là một tôn giáo hòa đồng. (16-7-12)

***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880