5. CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI HÀNH ĐẠO CHÂN CHÍNH.

17 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 45477)
5. CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI HÀNH ĐẠO CHÂN CHÍNH.

12-11-2010 – 11 giờ sáng.


Muốn tự kiểm xem mình có đi đúng đường không trong mỗi dây phút, ta nên tự hỏi ta có giữ được một nội tâm chân thật luôn luôn không? Và nội tâm đó có giữ đúng như thế khi nghĩ suy, ăn nói, viết và trong mỗi cử chỉ và hành động không?


Nếu sự chân thật luôn có trong tâm thân ý thì ta yên tâm tiến bước. Đó là sự dạy dỗ của Đấng Tôn Sư cho tất cả tín đồ dù cũ hay mới cũng đều như nhau.

 

Ngài đã thể hiện sự chân thật với một tấm lòng từ bi bao la không những đối với tín đồ mà cho cả nhân loại chúng sanh trong đó có những kẻ chống đối muốn ám hại Ngài.

 

Ngài luôn giữ sự chân thật và từ bi ngay cả lúc hiểm nguy nhất, cô đơn nhất, với bất cứ giá nào. Ngài cũng giữ tấm lòng hy sinh cao cả để cứu mạng cho những nạn nhân của sự va chạm xung đột trong chiến tranh chánh trị lẫn tôn giáo.

 

Ngài chân thật ra đi để bảo vệ giáo lý chân truyền của Đức Phật, Đức Phật Thầy Tây An, của các vị Hoạt Phật kế truyền và cho đạo pháp của chính Ngài.

 

Là một đệ tử, là một tín đồ thuần thành ta phải làm gì? Phải chăng là tìm mọi cách để bảo vệ giáo pháp chân truyền này.

 

Muốn bảo vệ giáo pháp chân truyền cho có kết quả ta cũng phải “hành y” lời Thầy dạy. Phải giữ sự chân thật bất cứ lúc nào như Ngài và phải mở rộng tấm lòng từ bi với nhân loại, quần sanh.

 

Mở lòng từ bi không phải là thương người một cách mù quáng mà mở lòng từ bi để làm những gì thật sự có ích cho đạo, cho đời, cho quê hương đất nước.


Sự chân thật cũng cần có sự kiên quyết, kiên trì và lòng quả cảm đi đúng con đường mà mình đã nhìn ra, để quyết định theo đuổi với bất cứ giá nào, dù có khó khăn trở ngại.


Quyết chí vượt trở lực là con đường mà người hành đạo chân chánh phải đi.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880