35. NGƯỜI ĐANG SỐNG TRONG CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI QUYẾT ĐỊNH VẬN MẠNG CỦA HỌ

17 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 45708)
35. NGƯỜI ĐANG SỐNG TRONG CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI QUYẾT ĐỊNH VẬN MẠNG CỦA HỌ

 

28-02-2011 – 12 giờ tối.


Khi tình hình thế giới và ngay cả Việt Nam bị xao động, câu hỏi ta đặt ra không phải là “làm gì?” mà phải là: làm việc theo đường hướng nào để có ích lợi cho đạo pháp và dân tộc.


Mỗi người làm việc tùy theo chuyên môn khả năng vai trò và phạm vi của mình.

 

Một người từ trước đến nay chỉ sinh hoạt chánh trị khó trọn lòng bước vào sinh hoạt đạo hay từ thiện, và ngược lại.

 

Nhìn cách làm việc của Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, ta nhận thấy đường đi nước bước của ông rất vững. Ông bị an ninh cộng sản bắt cùng ngày với bài viết kêu gọi cho tự do dân chủ của ông đăng trên báo Mỹ Washington Post. Và chỉ một đêm một ngày là ông được thả ra và tin ông bị bắt được tất cả truyền thông quốc tế loan tải. Ông đã bị tù hai lần gần 20 năm nhưng vẫn hy sinh dù mang rất nhiều bệnh lúc tuổi già.

 

Đó là một người thật sự hy sinh bản thân mình không xuất ngoại khi có dịp như những nhân vật trí thức khác sau khi được thả tự do.

 

Một người nữa hy sinh mạng sống của mình cho tự do cho đất nước và con người Việt Nam là Linh mục Nguyễn Văn Lý.

 

Người ở nước ngoài phải suy nghĩ cặn kẽ những gì mình phải làm mà ít gây nguy hiểm cho người trong nước và nhất là để người trong nước định đoạt việc làm của họ cho phù hợp với hoàn cảnh, môi trường và thời thế của họ. Tránh xúi giục những điều mà mình thích, nhất là gây tiếng vang cho mình hay tổ chức của mình, rồi để cho người trong nước phải gánh chịu tất cả hậu quả của sự xúi giục hay xô đẩy của những người đang sống ở các nước văn minh có luật pháp bảo vệ và sống trong nệm ấm chăn êm.

 

Tự do, dân chủ của con người là một tiến trình không thể thay đổi được. Chính người đang sống trong quốc gia độc tài, tham nhũng sẽ quyết định vận mạng của họ.

 

Người sống tại hải ngoại chỉ hỗ trợ cho tiến trình dân chủ đó.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880